Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013

05/05/2021 11:05 AM

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký xác thực Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013.

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (Ảnh minh họa)

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2017.

- Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019.

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021.

Xem chi tiết nội dung tại Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021.

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,989

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn