Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

19/12/2020 11:32 AM

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

đất nông nghiệp

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, để có cơ sở tính và thu thuế SDĐNN đối với các đối tượng phải nộp thuế SDĐNN (tổ chức được nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp), sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP như sau:

- Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế SDĐNN đối với trường hợp không được miễn thuế SDĐNN đến hết ngày 31/12/2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020.

- Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31/12/2025.

Hiện hành, Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP quy định về hạng đất tính thuế như sau:

"Điều 5. Hạng đất tính thuế

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp được tính ổn định 10 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2010”.

Nghị định 146/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn