Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Đính chính một số nội dung QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư

30/11/2020 07:42 AM

Bộ Xây dựng có Công văn 5625/BXD-KHCN ngày 23/11/2020 đính chính QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2020.

Đính chính một số nội dung QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư

Đính chính một số nội dung QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư (Ảnh minh họa)

Qua rà soát, Bộ Xây dựng phát hiện một số lỗi kỹ thuật trong QCVN 04:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư. Bộ Xây dựng đính chính như sau:

Đính chính lỗi về năm ban hành tài liệu viện dẫn tại Điều 1 (về quy định chung) và Điều 2 (về quy định kỹ thuật) trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD như sau:

Tại điểm 1.3 Điều 1 và các điểm (2.1.2, 2.2.13, 2.2.15, 2.2.16, 2.3.1, 2.6.8, 2.7.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.9.1, 2.9.2.1, 2.9.2.3, 2.9.2.7, 2.9.2.12, 2.9.2.17, 2.9.2.18) Điều 2 đã in:

“...QCVN 06:2019/BXD..." nay sửa thành "...QCVN 06:2010/BXD...".

Đính chính xóa bỏ dấu phẩy (,) tại điểm 3.3 Điều 3 về điều kiện chuyển tiếp đã in như sau:

"...Hồ sơ thiết kế, xây dựng..." nay sửa thành "...Hồ sơ thiết kế xây dựng...".

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn