Hướng dẫn hoạt động thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại

21/03/2020 09:43 AM

Bộ Xây dựng có Công văn 1032/BXD-QLN ngày 10/3/2020 hướng dẫn về việc thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.

Công văn 1032/BXD-QLN ngày 10/3/2020

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 và điểm b Khoản 1 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì ngành, nghề kinh doanh “thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại” là một trong các hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

Tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 đã có quy định cụ thể các trường hợp kinh doanh bất động sản có “quy mô nhỏ, không thường xuyên”.

Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

2. Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

6. Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Do vậy, đề nghị Sở KH-ĐT TP.HCM đối chiếu các trường hợp cụ thể tại địa phương và căn cứ các quy định pháp luật nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ  Xây dựng hướng dẫn về ngành, nghề kinh doanh “thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại”. Đề nghị Sở KH-ĐT TP.HCM nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Công văn 1032/BXD-QLN được ban hành ngày 10/3/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,439

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn