Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Liên thông TTHC về đất đai với cơ quan thuế trong năm 2020

02/01/2020 10:41 AM

Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2020 tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, thực hiện nhóm nhiệm vụ về phát triển văn hóa, nghệ thuật, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi, đánh giá:

- Liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế, rút ngắn thời gian thực hiện chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất.

- Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước tại các dòng sông lớn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì theo dõi, đánh giá:

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

- Xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội.

- Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu không nung đến băn 2020 và Đề án tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 01/NQ-CP ban hành ngày 01/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn