Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Đẩy nhanh tiến độ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp công nghệ cao

30/12/2019 10:33 AM

Đây là một trong những nhiệm vụ được nêu tại Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành tài nguyên và môi trường.

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019
và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành TN&MT

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tập trung thực hiện các giải pháp để nguồn lực tài nguyên được giải phóng tối đa, phân bổ và sử dụng hiệu quả cho trước mắt và lâu dài. Cụ thể:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phân bổ quỹ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài:

+ Đẩy nhanh tiến độ tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

+ Tập trung triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Thực hiện sắp xếp, tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường.

+  Rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai,chỉ số “đăng ký đất đai” và “chất lượng quản lý hành chính đất đai”.

- Tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước.

- Phát huy giá trị địa chất, nguồn lực khoáng sản cho phát triển kinh tế đất nước.

- Triển khai chiến lược phát triển kinh tế biển, tăng cường nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về biển để từng bướclàm chủ biển khơi.

Xem chi tiết tại Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành TN&MT.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,490

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn