Sửa quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

24/12/2019 16:29 PM

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thầm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (HĐND cấp tỉnh).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sửa quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) như sau:

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm: cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Hiện hành, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ là khoản thu đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định, nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như: điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển nhượng QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, căn cứ vào quy mô diện tích thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức phí trong từng trường hợp.

Hiện hành, tùy thuộc vào diện tích đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, như cấp mới, cấp lại; việc sử dụng đất vào mục đích khác nhau (làm nhà ở, để sản xuất, kinh doanh) và các điều kiện cụ thể của địa phương mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp, bảo đảm nguyên tắc mức thu đối với đất sử dụng làm nhà ở thấp hơn đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Thông tư 85/2019/TT-BTC bãi bỏ phí sử dụng đường bộ (đối với đường thuộc địa phương quản lý) khỏi danh mục các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh.

Thông tư 85/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 13/01/2020 và thay thế Thông tư 250/2016/TT-BTCThông tư 96/2017/TT-BTC.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,612

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn