Chính thức ban hành khung giá đất mới giai đoạn 2020-2024

20/12/2019 11:36 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định khung giá đất đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 Luật Đất đai 2013.

Khung giá đất giai đoạn 2020-2024

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, khung giá đất  giai đoạn 2020-2024 quy định như sau:

*Nhóm đất nông nghiệp:

- Khung giá đất trồng cây hàng năm gồm có đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác - Phụ lục I;

- Khung giá đất trồng cây lâu năm - Phụ lục II;

- Khung giá đất rừng sản xuất - Phụ lục III;

- Khung giá đất nuôi trồng thủy sản - Phụ lục IV;

- Khung giá đất làm muối - Phụ lục V.

*Nhóm đất phi nông nghiệp:

- Khung giá đất ở tại nông thôn - Phụ lục VI;

- Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục VII;

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục VIII;

- Khung giá đất ở tại đô thị - Phụ lục IX;

- Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục X;

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục XI.

Xem chi tiết giá đất tại phụ lục kèm theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP.

Nghị định 96/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2019 và thay thế Nghị định 104/2014/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 34,707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn