Cập nhật văn bản hợp nhất Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

20/12/2019 10:18 AM

Ngày 17/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD hợp nhất các thông tư sau đây:

- Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

- Thông tư 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;

- Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016.

- Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Ảnh chụp một phần của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Xem chi tiết nội dung tại Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn