Giấy tờ yêu cầu chủ đầu tư phải có khi mua nhà dự án

11/11/2019 07:57 AM

Ông Giang Văn Thắng (Hà Nội) dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với công ty kinh doanh bất động sản. Theo Điều 19 Luật Kinh doanh Bất động sản thì "việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng".

Ông Thắng hỏi, trường hợp hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể ở đây là biệt thự song lập sẽ xây dựng trong tương lai thì hồ sơ về nhà, công trình xây dựng mà bên bán phải kèm theo hợp đồng mua bán nhà ở với bên mua gồm những hồ sơ gì (như thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế điện nước... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì một trong các nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng là: “Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng”.

Khoản 1, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là: “Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó”.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 55, 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, chủ đầu tư dự án khi bán nhà ở hình thành trong tương lai phải có văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, văn bản của ngân hàng thương mại đã chấp nhận bảo lãnh.

Trường hợp chủ đầu tư dự án có thế chấp dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán thì chủ đầu tư cần phải thực hiện quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đề nghị ông Thắng căn cứ các quy định nêu trên để đối chiếu, xác định các giấy tờ, hồ sơ cần thiết để yêu cầu chủ đầu tư cần phải có khi ký hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,483

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn