Điều kiện cấp phép xây nhà có thời hạn

11/10/2019 15:27 PM

Một trong những điều kiện để cấp giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn là phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.

Ông Lê Lâm Đồng (Đồng Nai) có 150m2 đất trong đô thị, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt thì vị trí thửa đất nằm trong quy hoạch đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt vị trí thửa đất nằm trong quy hoạch đất giáo dục.

Ông Đồng có nhu cầu xin phép xây dựng nhà ở hạn trên thửa đất trên. Thửa đất chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Ông Đồng hỏi, ông có đủ điều kiện được cấp phép xây dựng nhà ở có thời hạn trên thửa đất này không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 thì một trong những điều kiện để cấp giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn là “phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt".

Tuy nhiên, đối với những khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 49 Luật Đất đai thì đề nghị ông nghiên cứu để thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

(Khoản 2, Điều 49 Luật Đất đai năm 2013)

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn