Đất ký hiệu chữ “T” trên sổ đỏ nghĩa là gì?

14/09/2019 16:19 PM

Công ty Bất động sản Thái Hà An nhận chuyển nhượng 836m2 đất tại một huyện trên địa bàn TP. Hà Nội, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (được cấp năm 2004) có ghi: 300m2 - T; 536m2 - Vườn.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty đã làm thủ tục đăng ký biến động đất đai, tuy nhiên Văn phòng đăng ký đất đai trả lời, ký hiệu “T” trong Giấy chứng nhận của không rõ ý nghĩa là đất gì nên chưa thể thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với diện tích đất này.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Bất động sản Thái Hà An đề nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường giải thích, ký hiệu “T” trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa là đất gì?

Về vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Do nội dung phản ánh của Công ty chỉ thể hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trong năm 2004 nhưng không thể hiện thời gian cụ thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trước ngày 1/7/2004 hay từ ngày 1/7/2004 trở về sau) nên Tổng cục không có cơ sở để trả lời cụ thể về việc thể hiện ký hiệu loại đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước ngày 1/7/2004:

Việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện trong giai đoạn Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành. Ngày 27/7/1995, Tổng cục Địa chính ban hành Quyết định số 499-QĐ/ĐC quy định mẫu sổ địa chính, sổ mục kê đất, sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai; trong đó, quy định loại đất với "mục đích để ở" ký hiệu bằng chữ "T".

Tuy nhiên, việc kết luận cụ thể nội dung ký hiệu loại đất (chữ “T”) trên Giấy chứng nhận đã cấp (có phải toàn bộ là đất ở hay không) phải dựa trên tình hình triển khai thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại địa phương mới có thể kết luận được.

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ ngày 1/7/2004 đến ngày 31/12/2004:

Việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện trong giai đoạn Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành. Theo Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 1/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 1/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì không còn loại đất có ký hiệu chữ “T”.

Tống cục Quản lý đất đai đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội để được giải đáp cụ thể.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 40,256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn