Sửa điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

03/08/2019 16:09 PM

Luật Kiến trúc 2019 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, quy định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó sửa đổi điều kiện cấp giấy phép xây dựng với nhiều loại công trình.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, sửa đổi một trong các điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị như sau:

"Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành".

Hiện hành, Luật Xây dựng 2014 quy định “phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt".

Luật Kiến trúc 2019 cũng thay thế cụm từ “quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô th” bằng cụm từ “quy chế quản lý kiến trúc” tại khoản 2 Điều 93 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14Luật số 35/2018/QH14.

Bên cạnh đó, Luật còn sửa đổi điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị như sau:

Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành".

Nội dung về quy chế quản lý kiến trúc được quy định tại Điều 14 Luật Kiến trúc 2019.

Luật Kiến trúc 2019 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn