Hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

27/07/2019 14:46 PM

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Đối với các hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trong Đề án của tỉnh Hòa Bình (Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017) thì được xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể:

Trường hợp chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở (hiện nay vẫn ở nhà ở đó) thì thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP;

Trường hợp đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở thì thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Trường hợp đã chuyển đi nơi khác (không phải nhà ở ban đầu được duyệt theo đề án), đã bán nhà và chuyển đi nơi khác ở thì thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 46/NQ-CP;

Trường hợp đối tượng không có giấy tờ chứng minh thuộc diện được hỗ trợ; xây nhà trước khi có Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình rà soát, đối chiếu, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg;

Trường hợp trong khi chờ kinh phí hỗ trợ mà người có công đã chết thì thực hiện theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP;

Trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đang ở trong vùng quy hoạch đường và cây xanh thì đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật có liên quan;

Trường hợp có nhà ở 1 tầng đảm bảo 3 cứng, có mái bê tông cốt thép nhưng do sử dụng lâu ngày bị nứt, thấm dột thì đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình đối chiếu, thực hiện theo đúng quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 2 của Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

Đối với các trường hợp phát sinh ngoài số liệu Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017 thì UBND tỉnh Hòa Bình chủ động thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP.

Trường hợp tỉnh Hòa Bình dư thừa kinh phí ngân sách Trung ương đã cấp để thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công giai đoạn 2 thì thực hiện theo Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 46/NQ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời Công văn số 821/UBND-CNXD ngày 30/5/2019, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình xem xét, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương

Theo Báo Xây dựng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn