Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Năm 2019, lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH là 4,8%

03/04/2019 11:12 AM

Ngày 01/4/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 355/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Quyết định 355, lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH trong năm 2019 là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Như vậy, so với năm 2018, lãi suất cho vay ưu đãi trong năm 2019 vẫn được duy trì ở mức 4,8%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất nợ quá hạn vẫn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mức lãi suất nêu trên được áp dụng với đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015.

Theo Nghị định 100/2015, mức vốn cho vay tối đa được quy định như sau:

- Trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.

- Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Quyết định 355/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/4/2019 và thay thế Quyết định 370/QĐ-TTg ngày 03/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,727

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn