Hình thức chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

30/10/2018 15:01 PM

Trường hợp doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất nhưng diện tích đất dự kiến làm dự án chưa hoàn toàn là đất ở thì không thuộc diện được chỉ định chủ đầu tư theo quy định tại Điều 22 Luật Nhà ở 2014.

Doanh nghiệp tư nhân Quang Minh (Sóc Trăng) dự kiến đăng ký thực hiện dự án đầu tư khu nhà ở thương mại với tổng diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất của doanh nghiệp là 10.000 m2; trong đó, đất ở là 4.000 m2, đất trồng cây lâu năm là 6.000 m2.

Trong dự án, doanh nghiệp dự kiến xây dựng nhà ở trên diện tích 4.000 m2; còn lại 6.000 m2 là đất cây xanh, giao thông.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân Quang Minh hỏi, doanh nghiệp có thuộc trường hợp được chỉ định chủ đầu tư theo Điểm c, Khoản 2, Điều 22 Luật Nhà ở hay không?

Nếu không thuộc trường hợp được chỉ định chủ đầu tư, thì doanh nghiệp có được xem xét, cấp quyết định chủ trương đầu tư hay không hay phải chờ Sở Xây dựng công bố dự án để tổ chức đấu thầu dự án?

Nếu đấu thầu dự án thì theo quy định nào, bởi vì đây là đất của Doanh nghiệp tư nhân Quang Minh? Trường hợp nhà đầu tư khác trúng thầu thì có thực hiện được không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Pháp luật về nhà ở không quy định về trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư mà tại Khoản 2, Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 chỉ quy định việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở, đồng thời có quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định tại khoản 1 và Khoản 4, Điều 23 Luật Nhà ở năm 2014.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất nhưng diện tích đất dự kiến làm dự án chưa hoàn toàn là đất ở thì không thuộc diện được chỉ định chủ đầu tư theo quy định tại Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn