Thời Sự Pháp Luật >> Chính sách mới

  • Năm 2020, sẽ giảm ít nhất 30% số lượng xe ô tô công 10:27 | 22/05/2019
  • Đây là chỉ đạo quan trọng trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Tin đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn