Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

11/04/2015 11:13 AM

Giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn; miễn, giảm tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn; áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2018-2019;... là thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 6-10/4/2015.

Ảnh minh họa

Giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 1-1,5%/năm bằng biện pháp thị trường.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Điều hành tỷ giá phải hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chú ý tác động của tỷ giá đến xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát, nợ công. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất địa bàn đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Mức miễn giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao (cấp) đất không đúng (trái) thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 cụ thể như sau:

- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

- Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Áp dụng chương trình, SGK mới

Theo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chương trình mới, sách giáo khoa mới được xây dựng, biên soạn theo hướng tích hợp ở các lớp học, cấp học dưới và phân hoá dần ở các lớp học, cấp học trên.

Đề án trên được thực hiện trong 3 giai đoạn từ năm 2015-2023. Cụ thể, từ năm học 2018-2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kế hoạch này nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ phân công trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và bổ sung các nhiệm vụ mới theo Kết luận số 97-KL/TW 15/5/2014 của Bộ Chính trị đối với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Phải tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính

Kết luận tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong năm 2015 phải tạo được những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

Khuyến khích DN tham gia hoạt động nhân đạo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, tham khảo các quy định quốc tế về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đóng góp, tài trợ các hoạt động nhân đạo để có quy định phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động nhân đạo nhiều hơn, góp phần hình thành và phát huy tinh thần nhân ái, lối sống nhân văn trong xã hội.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Danh mục Chương trình mục tiêu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương xây dựng tiêu chí làm căn cứ xác định Chương trình mục tiêu.

Đồng thời thực hiện việc rà soát lại và xây dựng Danh mục theo hướng mỗi Bộ, ngành, lĩnh vực chỉ phê duyệt không quá 2 chương trình; đưa thêm một số chương trình mục tiêu vào Chương trình mục tiêu quốc gia (như Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo); giảm bớt chương trình, dự án giai đoạn trước tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 (như Chương trình mục tiêu hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp).

Hoàng Diên

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn