Quy định về báo cáo Lao động – Thương binh và Xã hội

14/03/2015 13:44 PM

(TVPL) - Theo Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH thì kỳ hạn báo cáo và ngày gửi báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định như sau:

- Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố gửi báo cáo chậm nhất là ngày 15/01 năm kế tiếp của năm báo cáo theo dấu bưu điện (trừ trường hợp mẫu biểu báo cáo yêu cầu khác).

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ tổng hợp thông tin thống kê gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Thông tin chậm nhất là ngày 31/01 năm kế tiếp của năm báo cáo.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về hình thức của báo cáo như sau:

- Báo cáo phải được lập thành văn bản và tệp dữ liệu điện tử định dạng bảng tính Excel.

- Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/4/2015.

Minh Trọng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,763

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn