Một số quy định mới về kiểm tra sau thông quan

20/02/2015 16:16 PM

Theo quy định của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn, kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan và trụ sở người khai hải quan.

Quy định về KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan có nhiều thay đổi về phương thức, cách làm và thẩm quyền so với quy định cũ (Điều 79 Luật Hải quan số 54):

- Quy định cũ: Luật không quy định hình thức tiến hành kiểm tra nên khi thực hiện cơ quan hải quan gửi giấy mời/thông báo kiểm tra đến người khai hải quan, thời hạn kiểm tra cũng không được quy định cụ thể. Việc KTSTQ chỉ được thực hiện tại trụ sở Chi cục KTSTQ.

- Quy định mới hiện nay: Đã quy định cụ thể về hình thức, thời gian kiểm tra. Theo đó, cơ quan hải quan phải ban hành quyết định KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan, thời hạn kiểm tra được xác định cụ thể trong quyết định và tối đa không quá 05 ngày làm việc. Luật mới cũng quy định thẩm quyền quyết định kiểm tra gồm Cục trưởng Cục Hải quan và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan. Theo đó, việc KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan được thực hiện tại Chi cục KTSTQ và Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Trước đây, cơ quan hải quan quản lý thông qua hoạt động phúc tập hồ sơ nhưng cách làm chỉ theo từng lô hàng, từng tờ khai nên mang tính chất riêng lẻ. Theo các quy định mới thì tại các Chi cục hải quan làm thủ tục thông quan, qua từng lô hàng sẽ tổng hợp đối tượng, mặt hàng có rủi ro cao để tập trung kiểm tra nhanh chóng, kịp thời, tránh được các hiện tượng gian lận kéo dài và trở thành phổ biến.

Thu Nhiễu- Cục KTSTQ

Theo Tổng cục Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn