Ưu tiên thực hiện hải quan điện tử với hàng hóa xuất nhập khẩu đi qua kho bãi

07/02/2015 15:58 PM

Đó là một trong những giải pháp và chính sách thúc đẩy kho bãi phát triển vừa được Bộ Công Thương ban hành theo Quyết định số 1093/QĐ-BCT ngày 03/02/2015 phê duyệt quy hoạch phát triển kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, để phát triển nhu cầu sử dụng kho bãi và dịch vụ kho bãi của thương nhân XNK, một mặt cần giới thiệu và quảng bá rộng rãi các giá trị của kho bãi và dịch vụ kho bãi đem đến cho hiệu quả của hoạt động XNK tại các cửa khẩu; mặt khác, khuyến khích mạnh mẽ cộng đồng DN XNK sử dụng (thuê ngoài) kho bãi và dịch vụ kho bãi.

Tại các cửa khẩu, có hình thức thông tin đại chúng để các DN kinh doanh kho bãi giới thiệu và chào hàng. Kết nối thông tin kho bãi với các cơ quan chức năng của cửa khẩu, ưu tiên thực hiện chế độ hải quan điện tử đối với các luồng hàng hóa XNK đi qua kho qua bãi. Tạo thuận lợi tối đa đi đôi với tối thiểu hóa chi phí và tổn thất trong lưu kho lưu bãi cho thương nhân kinh doanh XNK.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 có các kho bãi chủ yếu đủ để đáp ứng 80% nhu cầu về quy mô kho bãi (diện tích, sức chứa) của hàng hóa XNK; cung cấp các dịch vụ quan trọng và cần thiết nhất trong quá trình tập kết, lưu giữ, chỉnh lý, bảo quản, sang xe sang tải, kiểm tra và làm thủ tục hải quan hàng hóa XNK; duy trì sự ổn định và từng bước nâng cao tốc độ tăng trưởng XNK tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Tầm nhìn đến năm 2035 sẽ có hệ thống kho bãi hoàn chỉnh và đồng bộ, đáp ứng được 100% nhu cầu về quy mô kho bãi (diện tích, sức chứa) của hàng hóa xuất nhập khẩu; cung cấp trọn gói theo hướng tích hợp đồng bộ các dịch vụ logistics gắn với kho bãi (trong tất cả các công đoạn của xuất nhập khẩu hàng hóa); thúc đẩy hoạt động XNK tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc phát triển mạnh và bền vững.

 Minh Phương

Theo Tổng cục Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,957

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn