TP.HCM: Doanh nghiệp phải thông tin kế hoạch thưởng Tết trước 31/12/2014

16/12/2014 15:51 PM

(TVPL) Doanh nghiệp phải thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015 trước ngày 31/12/2014 – Đó là nội dung được đề cập tại Công văn 19851/SLĐTBXH-LĐ ngày 08/12/2014 của Sở LĐTBXH TP.HCM.

Nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp cuối năm 2014, Sở LĐTBXH TP.HCM đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn TP.HCM quan tâm thực hiện tốt việc trả lương vào thời điểm cuối năm 2014 và trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:

a) Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong năm 2014, doanh nghiệp tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai kế hoạch thưởng cho người lao động trên cơ sở các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế của đơn vị, cụ thể:

- Thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015 trước ngày 31/12/2014 để người lao động rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi, hỗ trợ khác, thời gian nghỉ Tết và thời điểm thực hiện.

- Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, cần thông tin trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo cáo Phòng LĐTBXH quận, huyện, Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để cùng phối hợp, thống nhất phương án giải quyết.

b) Doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi đối với người lao động; đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động.

c) Báo cáo tiền lương năm 2014 và tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015:

Để tổng hợp nhanh tình hình trả lương, trả thưởng vào dịp cuối năm báo cáo Bộ LĐTBXH, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở LĐTBXH đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, tiền thưởng theo biểu mẫu đính kèm công văn này và gửi trước ngày 31/12/2014 về địa chỉ sau:

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: gửi báo cáo về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công thuộc Sở LĐTBXH, số 159 Pasteur, quận 3, điện thoại 38.295.900.

- Đối với các doanh nghiệp trong các Khu chế xuất và Công nghiệp: gửi báo cáo về Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, điện thoại 38.232.575.

- Đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao: gửi báo cáo về Phòng Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, điện thoại 37.360.293.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý gửi về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, Sở LĐTBXH trước ngày 10/01/2015 để tổng hợp chung.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao:

a) Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thực hiện việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015. Rà soát, nắm tình hình các doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác trả lương, trả thưởng để thông tin về Sở LĐTBXH phối hợp giải quyết kịp thời.

b) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, trước hết ở những doanh nghiệp thường xảy ra việc vi phạm pháp luật lao động, xử lý kiên quyết, kịp thời những doanh nghiệp cố tình không thực hiện đúng quy định pháp luật lao động.

Thụy Hân


Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn