Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tiêu chí được hỗ trợ tiền điện

03/11/2014 13:41 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-12.

Theo đó, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện khi có một trong ba tiêu chí: có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới; có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội sống ở vùng chưa có điện lưới; hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất.

Trước đó, theo quy định hiện hành, Chính phủ hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

ĐL

Theo Pháp luật TP

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn