Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Các đơn vị nhà nước được thuê dịch vụ bảo vệ ngoài

29/10/2014 10:01 AM

TVPL - Theo Thông tư 46/2014/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn Nghị định 06/2013/NĐ-CP thì các cơ quan, đơn vị nhà nước sau sẽ được phép thuê dịch vụ bảo vệ ngoài thường xuyên, lâu dài:

- Nhà trường và các cơ sở giáo dục;

- Các cơ sở khám chữa bệnh (trừ trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội của ngành LĐTBXH và các trường của công an, quân đội);

- Nơi sử dụng để sản xuất, cung ứng dịch vụ, kho tàng, bến bãi;

- Cơ sở, trung tâm, văn hóa, thể thao, giải trí (trừ các công trình theo quy định ở Nghị định 126/2008/NĐ-CP, Nghị định 37/2009/NĐ-CP).

Các đơn vị khác có sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện thuê dịch vụ bảo vệ theo quy định ở khoản 2 điều 7 Nghị định 06/2013/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực ngày 06/12/2014.

Trọng Hiền

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,992

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn