Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai

21/10/2014 14:24 PM

Tổng cục Thuế vừa có Công văn 4389/TCT-CS hướng dẫn về việc thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai.

Trước đây, theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BTC, trường hợp phía nước ngoài thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam thì việc thanh toán này phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng- nếu có). Chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản vãng lai của người mua phía nước ngoài đã ký hợp đồng.

Cơ quan thuế khi kiểm tra việc khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai, cần phối hợp với tổ chức tín dụng nơi người mua phía nước ngoài mở tài khoản để đảm bảo việc thanh toán, chuyển tiền thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2014) thay thế Thông tư 06 nêu trên.

Do đó,  trường hợp trước ngày 1-1-2014 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cho người mua phía nước ngoài, phía nước ngoài thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam thì thực hiện theo các công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013, công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014, công văn số 18002/BTC-TCT ngày 22/12/2009  của Bộ Tài chính

Từ ngày 1-1-2014, việc thanh toán từ tài khoản vãng lai của phía nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm b.7, Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT. Theo đó, trường hợp thanh toán từ tài khoản vãng lai của cá nhân không đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Công văn này thay thế công văn số 803/TCT-CS ngày 13/3/2014 của Tổng cục Thuế.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,521

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn