Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tăng phí tham quan Dinh Độc Lập đối với học sinh

10/10/2014 18:31 PM

(TVPL) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 141/2014/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Theo đó, có những điểm đáng chú ý sau:

Mức phí tham quan đối với học sinh tăng lên 5.000 đồng/người/lần (hiện hành là 3.000 đồng); trường hợp học sinh tham quan theo nhóm từ 20 người trở lên thì mức phí là 3.000 đồng/người/lần (hiện hành là 2.000 đồng).

Bổ sung thêm đối tượng được giảm 50% mức phí tham quan, đó là: Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định 06/2011/NĐ-CP  và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định 28/2012/NĐ-CP.

Số tiền phí tham quan thu được không còn thuộc ngân sách nhà nước mà là doanh thu của Hội trường Thống Nhất (hiện hành đây là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2014 và thay thế Thông tư 170/2010/TT-BTC.

Trang Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn