Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hướng dẫn xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy

23/09/2014 17:22 PM

TVPL - Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11383/TCHQ-TXNK để hướng dẫn Hải quan các tỉnh xử lý tiền thuế đã nôp của tờ khai hủy. Cụ thể:

Khi chuyển thuế từ tờ khai hủy sang tờ khai khai lại, Hải quan phải:

- Kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền và giấy đề nghị điều chỉnh thuế. Nếu hợp lệ, vào chức năng J trên hệ thống kế toán tập trung xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho tờ khai đã sửa đổi lại

- Chuyển giấy nộp tiền và giấy đề nghị điều chỉnh thuế theo mẫu C1-07 cho kế toán cập nhật lại thông tin giấy nộp tiền của tờ khai hủy sang thông tin nộp thuế của tờ khai khai lại/ sửa đổi lại.

Điều chỉnh số tờ khai hủy trên Bảng kê giấy nộp tiền bằng số tờ khai đang nợ thuế và cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung, không cần chuyển giấy đề nghị điều chỉnh sang KBNN.

- Lưu toàn bộ chứng từ liên quan tờ khai hủy vào hồ sơ hải quan của tờ khai khai lại.

Công văn triển khai từ ngày 18/9/2014.

Minh Nguyệt

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn