Quy định về phí thẩm định hồ sơ xác nhận thực vật biến đổi gen

15/08/2014 09:01 AM

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 106/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, mức thu phí là 120.000.000 đồng/01 lần thẩm định.

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu phí được để lại 90% (chín mươi phần trăm) số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho công tác thẩm định và thu phí, theo các nội dung sau: Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công tác thẩm định và thu phí; Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công tác thẩm định và thu phí; Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện công tác thẩm định, thu phí; khấu hao tài sản cố định để thực hiện thẩm định và thu phí; Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác thẩm định và thu phí; Chi phí tổ chức các cuộc họp thẩm định; Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công tác thẩm định và thu phí trong đơn vị.

Số tiền phí thu được còn lại 10% (mười phần trăm),cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2014.

Theo MOF

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,603

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn