Hướng dẫn sử dụng Hệ thống công bố thông tin đối với Công ty đại chúng

08/08/2014 17:20 PM

Ngày 04/08/2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 578/QĐ-UBCK quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin (IDS) của UBCKNN.

Quy chế hướng dẫn gồm 4 Chương, 16 Điều hướng dẫn các công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN để thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo hình thức điện tử. Quy chế này áp dụng cho đối tượng là công ty đại chúng đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN (ngoại trừ các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) tham gia sử dụng và cung cấp thông tin dữ liệu cho Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 04/09/2014 và thay thế Quyết định số 563/QĐ-UBCK ngày 11/09/2013 của Chủ tịch UBCKNN về ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN

Theo UBCKNN

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,145

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn