Mở rộng hoạt động các Quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước

30/05/2014 17:24 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 50/2014/NĐ-CP quy định về dự trữ ngoại hối nhà nước, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, hạch toán kế toán, báo cáo và công bố thông tin dự trữ ngoại hối nhà nước.

Theo đó, nguyên tắc quản lý dự trữ ngoại hối chính thức là phải đảm bảo: bảo toàn, thanh khoản và sinh lời.

Đối với Quỹ dự trữ ngoại hối, phạm vi sử dụng được mở rộng cho hoạt động thực hiện các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh và thực hiện các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương và đa phương với các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính quốc tế.

Đối với Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng, phạm vi sử dụng được mở rộng thêm cho các hoạt động: thực hiện nghiệp vụ ngoại hối phái sinh hoặc bán, tạm ứng ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ đó; Bán ngoại tệ cho NSNN.

Ngoài ra, các thành phần dự trữ ngoại hối nhà nước cũng có thay đổi so với quy định cũ.

Nghị định có hiệu lực từ 15/7/2014 và thay thế cho Nghị định 86/2009/NĐ-CP.

Đình Phước

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn