Tổng hợp điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

03/06/2014 14:34 PM

TVPL - Từ ngày 01/6/2014, Thông tư 39/2014/TT-BTC sẽ có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 64/2013/TT-BTC. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp lại một số nội dung mới nổi bật của Thông tư mới này như sau

Cá nhân không được tạo hóa đơn GTGT

Quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này đã nêu rõ hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bỏ đối tượng cá nhân ra)

Do đó, đối tượng được tạo hóa đơn GTGT theo quy định tại chương II thông tư này đã được bỏ phần hộ, cá nhân kinh doanh ra.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì có thể sử dụng hóa đơn bán hàng do Cục Thuế bán (thủ tục mua theo Điều 12) hoặc đặt in

Bỏ loại hóa đơn xuất khẩu

Theo quy định tại Điều 3, doanh nghiệp khi xuất khẩu sẽ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng tùy trường hợp:

- DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:  sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

- DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: sử dụng hóa đơn bán hàng

- DN trong khu phi thuế quan: sử dụng hóa đơn bán hàng (trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”)

Vốn trên 15 tỷ mới được tự in hóa đơn

Một trong những điều kiện tự in hóa đơn theo quy định tại Điều 6 Thông tư là “Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn”

Đối chiếu với các quy định về vốn pháp định của ngân hàng thì rõ ràng các Ngân hàng đã được thành lập thì mặc nhiên đáp ứng điều kiện này.

Đối với các Doanh nghiệp, thì so với điều kiện trước đây chỉ là vốn điều lệ trên 01 tỷ đồng thì đây là mức thay đổi rất lớn.

Trường hợp Doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/6/2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ muốn tự in hóa đơn thì phải có “thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn”

Doanh nghiệp thành lập trước ngày này (mà vốn dưới 15 tỷ) thì được sử dụng số hóa đơn đã có thông báo phát hành còn lại, sau ngày này thì phải mua của cơ quan Thuế. (khoản 2 Điều 32)

Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế muốn tự in hóa đơn thì phải sử dụng phần mềm do cơ quan thuế cung cấp, để cơ quan thuế đảm bảo được toàn bộ dữ liệu của hóa đơn tự in

Trách nhiệm báo cáo của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn

Báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hoá đơn phải được lập và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Quý.

Báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày  30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn là tổ chức ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng thì không phải báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hoá đơn.

Không phải gạch chéo với hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in bằng máy tính

Đây là quy định mới tại điểm b khoản 1 Điều 16

Cho phép viết tắt trên hóa đơn

Thông tư đã chính thức quy định về việc cho phép viết tắt các từ thông dụng trên hóa đơn (trước đây nội dung này chỉ được hướng dẫn tạm thời bằng các công văn)

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

(điểm b khoản 2 Điều 16)

Hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài không cần có chữ ký người mua

(điểm đ khoản 2 Điều 16)

Quy định mới về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Trường hợp không sử dụng hóa đơn vẫn phải báo cáo hàng Quý (ghi số lượng hóa đơn sử dụng = 0)

- Riêng DN mới thành lập, DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thời hạn nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

(Điều 27)

Quy định chuyển tiếp về sử dụng hóa đơn xuất khẩu

- Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu

Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)

- Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng.

Ngày 20/5/2014 Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Công văn 1839/TCT-CS tổng hợp lại các điểm mới này.

519,603

Bình luận
135 lời bình
 • thăm ô vặt sẽ lộng hành

  Khi mua hóa đơn nhân viên cơ quan thuế mới hạnh họe được. Khi đó tiêu cực về tham ô vặt sẽ lộng hành đây. Để nguyên như trưóc đây thì sao. Ảnh hưởng gì nào.

  (lê thị hoa) - 20/05/2014  Trả lời

 • Hành hạ doanh nghiệp quá!

  Đúng để nguyên thì làm sao, suốt ngày thay đổi vớ vẩn. Không nghĩ ra được việc gì có ích hơn sao?

  Mấy năm trước doanh nghiệp mua hóa đơn thì bắt chuyển sang tự in

  Tự in rồi lại bắt quay trở về mua hóa đơn...

  Cái vòng luẩn quẩn, thực hiện được mấy tháng  lại...ra thông tư mới...Thuế cần tuyển những người có đầu óc, tầm nhìn, để ra những thông tư chuẩn, thời gian áp dụng lâu dài, ổn định...doanh nghệp từ đó mới yên tâm làm ăn.

  (Thủy) - 21/05/2014  Trả lời

 • Commaint

  óc quá ngắn.

  (thu) - 22/05/2014  Trả lời

 • lãnh đạo yếu kém, ko co năng lực

  cái vòng luẩn quẩn cứ chuyển tới rồi chuyển lui thể hiện lãnh đạo có năng lực yếu kém, ko có tầm nhìn, định hướng và tầm nhìn chán

  khổ cũng chỉ là doanh nghiệp thôi

  còn quan thì sai thì sửa mà sửa tới lại sửa lui cũng quay về đó

  chán thật, đến chừng nào doanh nghiệp mới ổn định và phát triển được lâu dài đây ? cứ loanh quanh thay đổi theo mấy ổng cũng mệt còn đâu sức mà làm ăn chứ !

  (cường) - 22/05/2014  Trả lời

 • Thật là rảnh rỗi quá đi!

  Thông tư 64 (107 trang) thay thế cho Thông tư 153 Doanh nghiệp chưa nắm hết nội dung và cũng chưa có thời gian để đọc thông tư, giờ lại thay thế Thông tư 39, các Bác Bộ tài chính thật rảnh rỗi quá đi. Hãy dùng thời gian rảnh rỗi đó để tìm cách cứu vũng biển VN đang bị TQ xấm chiếm kìa

  (Trung) - 22/05/2014  Trả lời

 • Hành hạ doanh nghiệp quá!

  Đúng để nguyên thì làm sao, suốt ngày thay đổi vớ vẩn. Không nghĩ ra được việc gì có ích hơn sao?

  Mấy năm trước doanh nghiệp mua hóa đơn thì bắt chuyển sang tự in

  Tự in rồi lại bắt quay trở về mua hóa đơn...

  Cái vòng luẩn quẩn, thực hiện được mấy tháng  lại...ra thông tư mới...Thuế cần tuyển những người có đầu óc, tầm nhìn, để ra những thông tư chuẩn, thời gian áp dụng lâu dài, ổn định...doanh nghệp từ đó mới yên tâm làm ăn.

  (thao) - 22/05/2014  Trả lời

 • Ai đền đây ??

  Vừa đặt in một đống hóa đơn chưa kịp sử dụng thì lại thông với chả tư , thiệt hại này ai chịu đây ??????

  (Tiến) - 23/05/2014  Trả lời

 • Hành hạ kế toán

  Sao mà các ông ngồi trên ko đi trực tiếp đến tùng doanh nghiệp mà làm kế toán nhỉ? Hành hạ kế toán quá cơ.

  (Phạm Văn Tùng) - 23/05/2014  Trả lời

 • Rắc rối

  Đề nghị BTC nghiên cứu kỹ . Cứ nghị định song thông tư hoài DN quay như chong chóng (chưa kịp áp dung cái này lại phải ngiên cứu cái kia)...oải

  (Nguyen thanh long) - 23/05/2014  Trả lời

 • Những người cùng khổ

  Ai làm nghề kế toán với thấy lỗi khổ của việc đẻ ra nhiều thông tư....Các DN nên khoán cho " BTC " mỗi năm ra khoảng 1,2 cái thông tư thôi ..hihi

  (cxtruong) - 23/05/2014  Trả lời

 • SAO LẠI ĐI LÙI VẬY

  Đề nghị ngành thuế xem lại, hoá đơn tự in bằng phần mềm cung cấp trên máy vi tính có phải lịch sự hơn mua về viết tay không? Gắp người viết chữ bác sĩ cộng với chất liệu giấy mỏng tang thì hoá đơn đâu có giá trị. Sao không đi tới mà đi lùi lại vậy, Thuế lở in nhiều hoá đơn quá rồi tiếc của bắt DN tiêu thụ dùm chắc.

  (NGUYỄN THỊ THU VÂN) - 24/05/2014  Trả lời

 • Làm khổ doanh nghiệp quá.!.

  Thật chẳng ra làm sao ! mấy ông ấy nghiên cứu cái gì thì nghiên cửu cho đến nơi. xét vấn đề trong mọi hoàn cảnh cho thoả đáng thay đổi liên tục thông tư chỉ sau vài tháng thì làm sao kế toán, doanh nghiệp cập nhật và thực hiện đứn đây.

  Làm trong cơ quan nhà nước đúng là giọng nào cũng nói được, tiền lương thì từ nguồn thuế củópcông ty, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp khi làm việc thì gây phiền hà tìm mọi cách móc tiền, có tiền thì giải quyết ngay và sai cũng thành đúng, không có tiền thì đúng cũng thành sai.

   Cứ bảo sao đất nước không phát triển được

  (linh) - 24/05/2014  Trả lời

 • Phản đối cái ý nghĩ vớ vẩn

  Đúng là bọn này rảnh rỗi quá ngồi nghĩ ra việc để làm, đang yên thì đổi sang tự in giờ lại đổi sang mua cơ quan thuế chả hiểu bọn này làm ăn cái quái gì nữa , hay dạo này đói ăn nên phải in hóa đơn ra để bán ,

  (Doanh nghiep) - 24/05/2014  Trả lời

 • vớ vẩn

  Thật là quá vớ vẩn !!!Doanh nghiệp còn đang đau đầu mấy cái thông tư không được khấu trừ thuế VAT bây giờ mấy cha trên bộ đang rảnh hơi ra cái thông tư chết bầm về hóa đơn !!! thật hết nói nổi , nên đem mấy cha này ra bảo vệ biển đảo để ra thông tư với trung quốc đi cho doanh nghiệp nhờ

  (thịnh phát) - 25/05/2014  Trả lời

 • Làm khổ doanh nghiệp

  Tôi nghĩ trước khi ra các văn bản sữa đổi thì làm bản dự thảo lấy ý kiến của số đông doanh nghiệp, cái nào có lợi thì làm.

  Cái nghị định 164/2013 ra đời đã có hiệu lực thi hành 01/01/14 đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chưa biết xử lý thế nào thì giờ lại đến thông tư 39 này nữa.

  (Huong) - 26/05/2014  Trả lời

 • KHỔ QUÁ...QUÁ KHỔ

  THUẾ NÊN ĐI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐI CÀNG SỚM CÀNG TỐT CHỨ MẮN ĐẺ THẾ NÀY CHỈ DOANH NGHIỆP QUÁ KHỔ....QUÁ KHỔ

  (.....) - 27/05/2014  Trả lời

 • Thay doi chong mat

  Mình nghỉ sinh con 1 thời gian, thông tư 153 mình còn chưa đọc hết, giờ hết thời gian thai sản lại ra 1 thông tư mới. May là mình chịu khó cập nhật. Cương vị 1 kế toán trưởng trong 1 doanh nghiệp sản xuất nhiều công nhân mình có quá nhiều việc mà lúc nào cũng phải cạp nhật liên tục các quy định mới thế này mình đến chóng cả mặt còn sức đâu mà làm việc. chỉ khổ cho doanh nghiệp, lãi lời chẳng mấy

  (Tuyet) - 27/05/2014  Trả lời

 • Chẳng hiểu nổi

  Chưa hinh dung và nắm bắt được những yêu cầu cũ h lại thay đổi cái mới.chán đời

  (lan) - 27/05/2014  Trả lời

 • Nghề Phụ: sản xuất thuốc tẩy trắng!

  Các bác ấy hình như làm thêm nghề phụ: sản xuất thuốc tẩy trắng ấy nhỉ?

  (Ngư Ngư) - 29/05/2014  Trả lời

 • Tham nhũng

  Cái quy định mới chết bằm làm hạn chế doanh nghiệp mua bán hóa đơn đâu không thấy, chỉ thấy tạo điều kiện cho cán bộ chi cục thuế móc nối với đường dây mua bán hóa đơn để doanh nghiệp mới thành lập hợp thức hóa hóa đơn tài sản cố định 1 tỷ đồng để thuộc diện được khai thuế khấu trừ. mình nói không sai vì Cty mình mới thành lập thủ tục cấp giấy chứng nhận ĐKKD và chuyển về chi cục thuế hoàn tất, đến khi đến chi cục thuế Quận 8 làm hồ sơ khai thuế ban đầu thì  lèn èn không chịu làm rồi bắt về làm "dự án đầu tư" mà mình cũng chẳng hiểu cái đó phải làm thế nào. Cuối cùng bà già cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho mình số điện thoại của đường dây bán hóa đơn TSCĐ để hợp thức hóa và giá trị của tờ hóa đơn đó là 35 triệu đồng tiền mặt để được khai thuế khấu trừ.

  (Dung) - 29/05/2014  Trả lời

 • Cho người bán hóa đơn còn có cơ hội tham nhũng chứ

  Rảnh rỗi quá. Chờ cả buổi sáng mua được 1 quyển hóa đơn 20.000đ. Rồi người bán hóa đơn còn hạch họe đủ thứ. Nhét cho 50.000đ vào tay thì cười toét nụ. Tưởng được qua cái thời đó rồi, ai dè lại quay lại cái thời nồi đồng cối đá. Chán chẳng buồn nói với mấy ông này nữa

  (Hoai) - 30/05/2014  Trả lời

 • Khi chính sách được ban hành trong phòng lạnh

  Có mỗi cái hoá đơn mà thay đổi không biết bao nhiêu lần, mua, in, mua...Cho mấy ông ban hành chính sách thuế làm chủ doanh nghiệp 1 tháng thử xem các ông có làm được không?

  (Lê Vũ) - 01/06/2014  Trả lời

 • Giáo THỨ THỜI NAY

  Nhân sự giảm . lương giảm hoặc giữ nguyên nhưng nhồi việc để DN giảm chi phí mong tồn tại để còn nộp thuế nuôi bọn công quyền . Vậy mà bọn chúng cứ nay nghĩ ra quyết định này mai thông tư nọ thay đổi luôn toèn toẹt như gà ỉa chóng cả mặt. Đến đọc hiểu còn chả kịp huống hồ nhớ và thực hiện đúng để khỏi bị moi móc và phạt. KHỐN NẠN ! THẬT LÀ O ÉP QUÁ CHỪNG

  (Lê hoàng Long) - 03/06/2014  Trả lời

 • Những người ra quyết định toàn người không hiểu biết

  Những người ban ra quyết định này nọ, làm nghèo cho doanh nghiệp chẳng làm được gì cho đất nước

  (Lan) - 03/06/2014  Trả lời

 • hóa đơn đặt in bằng máy tính

  cho em  hỏi về việc gạch chéo hóa đơn khi không ghi hết , hóa đơn đặt in bằng máy tính là thế nào ạ, bên em đặt in của Công ty in hóa đơn có được xếp trong loại hình đó không

  (Đặng Hiền) - 05/06/2014  Trả lời

 • CHOÁNG VỚI THUẾ VIỆT NAM

  Chính sách thuế Việt Nam chán thật, thông tư 39 này ra bắt đầu sự mệt mỏi cho doanh nghiệp, cứ tưởng thoát khỏi cảnh nhũng nhiễu khi mua hóa đơn, thực hiện chưa bao lâu giờ đổi sang mua hóa đơn, mấy ông Thuế đúng là rảnh rổi.

  (Nguyễn Ngọc Long) - 05/06/2014  Trả lời

 • Vốn điều lệ dưới 15 tỉ phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế

  Chính sách của Đảng và chính Phủ là tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Vậy thông thoáng là: tự làm tự chịu trách nhiệm ( tự in hóa đơn tự phát hành, báo cáo đầy đủ với cơ quan thế)  là được, sao lại phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế nhỉ??? có gì đằng sau nó mà cơ quan Thuế không thể nói ra để DN đỡ thắc mắc

  (Nguyễn Thị Thu Hà) - 05/06/2014  Trả lời

 • Thuế

  Nhà nước tìm mọi cách để quản lý thuế như vậy đó làm và gay khó khăn cho doanh nghiệp nhiều quá đi thôi

  (Hoang sa) - 05/06/2014  Trả lời

 • Tạo điều kiện cho anh chị em trong ngành có đk gặp các bác nhiều hơn

  Ngồi cao nó mát không có việc j làm nên oc nó be lại. Không nghĩ đc cái j mới ta lại làm cái cũ cho cuộc sống nó vui nhộn

  (Nguyễn Minh Phương) - 05/06/2014  Trả lời

 • 357783

  Chả hiểu các bác trên đó làm ăn thế nào, nhưng mà em đoán là các bác muôn gom nợ thuế ý mà. Nếu kg lên mua hóa đơn các bác có mời mỏi mồm em cũng chả lên( các bác toàn tìm cách gọi em lên để vòi tiền thôi) mà các bác quản lý kg gặp được em thì có mà mốc mép à. Vì vậy phải tìm cách thôi và đây cũng là 1 cách rất có hiệu quả mà. Thôi nhịn ăn nhịn tiêu,bớt tiền hocj tiền sữa tiền bỉm của con đi để mang lên cho các bác

  (đào) - 06/06/2014  Trả lời

 • Mệt

  Làm kế toán bây giờ sợ thật, thông tư cứ ra liên tục, chưa kịp ngấm cái này thì đã có cái kia xuất hiện

  (Mai) - 06/06/2014  Trả lời

 • Hanhf là chính

  sợ kế toán không có việc gì làm  hay sao mà thỉnh thỏang lại làm phát thế này, biết cứ mỗi một trang luật hay thông tư gì đấy là các bố ăn tiền, chỉ ngồi soạn thông tư ko làm gì mà được tiền thì chả đổi xoành xoạch cho nó máu....nhưng mà hành doanh nghiệp nó vừa vừa thôi cho con người ta yên ổn làm ăn

  (Kiêm các) - 06/06/2014  Trả lời

 • THAY ĐỔI, ĐỔI THAY

  Thương thân kế toán - Nỗi khổ doanh nghiệp.

  (Đỗ Loan) - 06/06/2014  Trả lời

 • In hóa đơn

  Đến ốm về thủ tục hành là chính này

  (Trangling) - 06/06/2014  Trả lời

 • HỄ QUẢN LÝ KHÔNG ĐƯỢC LÀ...CẤM

  Các bộ ngành của mình có một điều hết sức tồi tệ, đó là hễ cái gì quản lý không nổi, không xuể là CẤM mặc dù điều đó hợp với hoàn cảnh, văn minh hơn, là nhu cầu của đa số người dân, doanh nghiệp. Nếu có CẤM phần ngọn cũng chẳng giải quyết được vấn đề, sao không tìm cách để quản lý tốt hơn hoặc CẤM PHẦN GỐC ấy. Ngay trong bộ máy của mình không giải quyết tốt được thì có ban hành bao nhiêu cái văn bản đi nữa cũng VÔ NGHĨA, chỉ LÀM KHỔ thêm cho người dân và doanh nghiệp mà thôi.

  (Nguyễn Thanh Tùng) - 07/06/2014  Trả lời

 • bức xúc

  đúng là quản lý không nổi thì cấm, chán voi cai cơ chế này quá, hành hạ DN vừa thôi, như DN chúng tôi làm ăn đàng hoàng, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước đúng theo quy định, khổ thật đấy, đi mua hoa đơn thì thủ tục này nọ, chờ dài cổ, như đi ăn xin ấy, nhất là cán bộ thuế tên Lan, bên đội tuyên truyền của chi cụ thuế Biên Hòa ây, nạt nộ om sòm lên với DN , thái độ của cán bộ thuế này cần diều chỉnh ngay, tránh trường hợp hạch sách DN thế nay, DN mọc lên cũng phải vay mượn, va cũng tao điều kiện công ăn việc làm cho người dân, cũng góp phần đóng thuế cho nhà nước, mà sao các cán bộ như Chị Lan lại làm khó DN là sao, vậy ma cơ quan không hay biết và vẫn để chi ta ngồi cái ghế tuyên truyền mới ghê chứ

  (hoa) - 08/06/2014  Trả lời

 • Nên xem lại trước khi ra thông tư

  Chẳng hiểu bên thuế nghĩ gì mà toàn ra thông tư và quyết định gây khó khăn cho ng dân. Thông tư ban hành ko được mua hoá đơn VAT cho doanh nghiệp thành lập từ ngày 1/1/2014 đa là ko hợp lý rồi bởi không có hoá đơn VAT thì họ làm ăn với ai nhất là ngày xây dựng. Giờ lại thay đổi hình thức in ấn hoá đơn. Nay thế này mai thế khác làm sao ng dân chú tâm vào làm ăn được. Họ luôn phải theo dõi , lo lắng những thay đổi của thuế. Nay thông tư này, mai thông tư kia.

  (Loan) - 08/06/2014  Trả lời

 • Rất hoang mang với thuế

  Những lời bức xúc chỉ có những người làm mới hiểu, còn các bác BTC có đọc những lời bình luận này không hả mọi người?

  (NhưTrang) - 09/06/2014  Trả lời

 • Cứ hành hạ doanh nghiệp thế này thì bảo sao kinh tế VN mãi ko đi lên được

  Đúng là cái vòng luẩn quẩn, trước đây bắt phải mua rồi lại bắt tự in lại quay về phải mua

  Nhà lãnh đạo ko có tầm nhìn ko có tính toán hay sao mà cứ thích thì đưa ra hết công văn này đến công văn khác.

  Thích là đưa ra thấy ko hợp lý là thay đổi,

  Chỉ thích hành doanh nghiệp bảo sao nền kinh tế VN ko khá lên đc

  thử hỏi những người làm ở cơ quan thuế có ai nắm bắt rõ ràng từng thông tư thuế ko, khi mà cứ 1 vài tháng hay lâu hơn là 1 vài năm lại thay đổi 1 lần

  Thật đáng buồn cho những con ng ăn hưởng lương của nhà nước mà cuối cùng ko giúp đc gì cho nền kinh tế nước nhà

  (Mít) - 09/06/2014  Trả lời

 • Không biết phải làm sao???

  Doanh nghiệp mình thành lập tháng 1/2014. Đã không được in hóa đơn GTGT, đến khi đặt in hóa đơn bán hàng (cơ quan thuế đã xuống xác minh địa điểm), đi nộp thông báo phát hành hóa đơn bán hàng ngày 3/6/2014 thì cơ quan thuế nói là từ ngày 1/6 không nhận thông báo phát hành hóa đơn bán hàng. Doanh nghiệp mới thành lập đã thiệt thòi đủ thứ rồi giờ lại đến khoản này nữa

  (Khánh Linh) - 09/06/2014  Trả lời

 • Tốn tiền của của Doanh nghiệp

  Một số doanh nghiệp đã tốn không ít tiền cho sự thay đổi của các thông tư này rồi. Chán cho cái xã hội này quá. Bao giờ mới tiến lên được đây.

  (Thu Trang) - 10/06/2014  Trả lời

 • Buồn

  Dn tôi nhiều năm mới phát sinh 01 hđxk vừa đi in xong, lại thôi không sửa dụng nữa, buồn quá!

  (123456789) - 11/06/2014  Trả lời

 • Chẳng hiểu nổi những người ban hành quy chê, thông tư, luật có làm thực tế không nữa

  Tôi thật không hiểu sao mà lắm thông tư thê, ko kịp hiểu hết 1 thông tư thì lại thông tư mới thay thế, bây giờ đi làm cái thông báo phát hành hóa đơn mà thuế cũng chẳng nhận, cũng chẳng giải thích vì sao. Theo thông tư 39 thì lại bảo sd hóa đơn cũ chưa hết thì không được phát hành, rồi cũng chẳng hướng dẫn phải làm thế nào nữa, hay lại TTTTT nhỉ? chán qua

  (Tuyết) - 11/06/2014  Trả lời

 • phẫn nộ

  Thông tư mới hành doang nghiệp, nuôi béo mấy cha nghành thuế hách dịch, cửa quyền. Không có tiền đấm vào miệng mấy cha là không thể làm xong thủ tục hành chính.

  (bực bội) - 11/06/2014  Trả lời

 • buc lưm moi len tieng

  đúng đấy các bạn ạ, từ ngày DN dặt in Hóa đơn lên bộ phận Hóa đơn ngòi cả ngày chẳng có con ruồi nào bay qua lên có doanh ghiep nào hở ra sai sót tí là gọi lên hành bằng chết, bây giơ lại bán hóa đơn thì bọn đấy lại mở cờ trong bụng, bao giờ đất nước mình mới bỏ được tính tham nhũng này, khổ KToans và DN thoi.

  (bực tức) - 11/06/2014  Trả lời

 • luwowbuc tức

  minh lam kToán ở HN, TPHCM thì về TP Nam Định nhưng mình thấy cán bộ thuế ở đội quản lý HĐơn là chối nhất, hở ra mọt tí là vòi tiền thật nặng, vì hiện nay tất cả các doanh nghiệp tự dặt in HĐơn lên cả ngày ngồi thối mồm lên cuws DN nào vi phạm một tí là quan trọng hóa vấn đề để ăn tiền trắng trợn, ăn nói thì trống không, minh ko nghĩ sao lại có một con người như thế vẫn ung dung ngồi ghế ăn lương

  (bá»±c tức) - 11/06/2014  Trả lời

 • Chan !

  Ở nước ngoài người ta đâu có thay đổi xoành  xoạch như ngựa chạy như vậy ,mà ngta có lộ trình , có tầm nhìn đến mấy chục năm nên vẫn quản lý tốt , như mình thì lắm thủ tục fiền hành chính tốn giấy mực , tốn thời gian của nhân dân   , cái này giống quy hoạch ông làm đường, ông làm cống thoát nước hay ông  cột điện đây !

  (nguoi nop thue) - 12/06/2014  Trả lời

 • Các bác BTC làm khổ người làm kế toán quá

  Các bác BTC sao không đặt mình vào địa vị người làm kế toán xem thế nào? khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tư nghị định, cái cũ chưa áp dụng đã ra cái mới, hóa đơn đặt in thì phải in số lượng nhiều chưa dùng được mấy lại bắt hủy đi mua ở CQT, Các bác coi kế toán và DN như những cổ máy chỉ được phép nghe và làm chứ đâu phải là người nữa. chán thật??????????????

  (không hiểu???) - 12/06/2014  Trả lời

 • Thuế

  Đúng  khổ cũng chỉ  doanh nghiệp mà  thôi.

  (Đặng Phương Lan) - 12/06/2014  Trả lời

 • Đã khổ lại càng thêm khổ

  Thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Công ty vẫn xuất hóa đơn GTGT khấu trừ, đến khi chi nhánh thành lập không được xuất hóa đơn với lý do phải có TSCĐ 1 tỷ trở lên. Lại phải chuyển sang HĐ trực tiếp. Không hiểu mấy ông làm luật nghĩ cái gì. Nếu Các ông ý mở Cty riêng xem có nếm quả đáng ko.

  (Tuan) - 12/06/2014  Trả lời

 • cần ngẫm trước khi thay đổi

  Mỗi một lần thay đổi là một lần đánh vào chính doanh nghiệp...làm ăn thì các khó khăn..mà doanh nghiệp thì cứ phải chạy theo cái thay đổi...vô lý,..." vì thuế thấy có nhiều vi phạm và gian lận thuế xẩy ra nhiều hơn từ khi để các dn tiến hành tự in hoá đơn"...mình nghĩ mỗi một bước đi thì cần phải có những cái nhìn và đánh giá ..phải nhìn thấy những điều hay và điều tốt có thể xẩy ra ...nói túm lại...thuế của ta vẫn chưa có cái nhìn tổng quan...vẫn còn kém trong khâu quản  lý quá....nếu cứ thay đổi  rồi không quản lý tốt được lại quay lại...vậy thì bây giờ phải nhìn lại những chứng cứ j thuyết phục để cơ quan cấp cao đã lựa chọn phương án đặt in hoa đơn cho từng dn...rồi giờ lại quay lại như xua...kì cục quá

  (Lê Minh LUyến) - 12/06/2014  Trả lời

 • Suot ngày thay đổi thông tư và nghị định

  Suot ngày thay đồi thông tư , nghị định, ui trời cái cũ còn chưa kịp cập nhật, cái mới đã ra đời phải làm sao đây..............

  (Vu) - 12/06/2014  Trả lời

 • Hết cải tiến lại cải lùi

  Tôi làm kế toán 30 năm rồi, thấy ngành thuế cứ như con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào...Chẳng thà bỏ quách cái món VAT, quay trở lại thuế doanh thu, cứ 4% mà phết. Bớt được bao nhiêu anh chị thuế rỗi hơi...

  (ketoangia) - 12/06/2014  Trả lời

 • Hội tư vấn thuế có vấn đề

  A ' thì ra mấy nhà hội tư vẫn thuế không có việc để làm nên  tìm ra cách thay đổi các Thông tư, Nghị định để mở lớp tập huấn này nọ để thu tiền đây mà. Chỉ toàn làm khổ doanh nghiệp thôi

  (Nguyễn Thị Quỳnh Mai) - 12/06/2014  Trả lời

 • KHỔ QUÁ KHI CHUYỂN ĐỔI TRỞ THÀNH CÔNG TY

  Làm sao bây giờ!

  Tôi kinh doanh cửa hàng 2010 nay mới chuyển đổi thành công ty để xuất được hóa đơn khấu trừ VAT theo yêu cầu của khách hàng , vừa in xong hóa đơn nay lại không được xuất, vì phải chúng minh máy móc, TSCĐ trên 1 tỷ.

  Trong khi đó khi hoạt động từ năm 2010 mua TSCĐ không dùng hóa đơn vì không cần khấu trừ, nay bắt buộc vậy, làm khó công ty chúng tôi quá, phài chứng minh thì PHẢI mua hó đơn giá trị 1 tỷ %  lấy hóa đơn thì bao nhiêu đây?

  Khổ thế đấy, làm ăn khó quá, hết thuế này lại thế khác rồi, RẮC RỐI VÔ CÙNG !!! Hao tiền tốn của, mất thời gian

  (Lô Thị Phương Thùy) - 14/06/2014  Trả lời

 • GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO HÀNG NGHÌN TÂN SV KẾ TOÁN

  Ra nhiều thông tư văn bản thì Doanh nghiệp mới sinh ra nhiều kế toán chứ, kaka Bộ tính cả rồi, hàng năm đào tạo hàng chục nghìn kế toán nếu mà bộ làm ngon quá thì kế toán thất nghiệp àh

  (CHu Hòa Thuận) - 15/06/2014  Trả lời

 • HÃI LINH HỒN

  em là em bỏ nghề chứ cứ chạy theo các bác thế này em cũng hết hơi!

  (minh quang) - 16/06/2014  Trả lời

 • Quá mất niềm tin

  Càng ngày càng có nhiều văn bản lợi ích nhóm, tạo điều kiện để tham nhũng, tội phạm tăng cao, làm khó dân, khó doanh nghiệp,gây cản trở sự phát triển của xã hội, tốn kém rất nhiều công sức tiền bạc của xã hội.

  (levankhanh) - 17/06/2014  Trả lời

 • Chán

  Mấy năm trước thì đang mua hoá đơn thì bắt chuyển sang tự in. Bây h đang tự in thì các bố lại bắt mua hoá đơn của cục thuế, chán các bác lắm rồi, làm lãnh đạo mà tầm nhìn quá hạn hẹp.

  (be huy anh) - 17/06/2014  Trả lời

 • Dấu chấm hết

  1. Đặt in thì các tổ chức in hóa đơn của nhà mình mới làm ăn được.

  2. Việc mấy ông in hay tự in thì cũng như nhau, ko có gì khác cả. Nhưng đủ thứ làm cho doanh nghiê roi.

  3. In hoa don, việc viết hay không họ ko lo kiểm tra, cứ kiểm tra hình thức. Biết bao nhiêu thằng bán hàng lậu, ko xuất hóa đơn nhan nhãn ra kia kìa.

  (Dấu chấm hết) - 17/06/2014  Trả lời

 • Chán thuế quá

  hic, DN tôi mới thành lập đầu năm nay, ko cho HĐ VAT đến giờ đói mốc mồm, chả ai chịu ký HĐ với bên tôi vì HĐ ko VAT :((( đau đời, chết đói cả lũ :((

  (Phạm Mai Hiên) - 18/06/2014  Trả lời

 • CHI HANH DN VA KT

  Sống ko nổi với CQ thuế nữa, toàn an bám DN

  (Ha) - 18/06/2014  Trả lời

 • Thay đổi chóng mặt

  Đúng là bức xúc thật, thay đổi liên tục, k cập nhật kịp thì cứ nộp phạt, động tí là phạt, mệt mỏi chỉ muốn bỏ nghề, HTKK thì mỗi tháng thay đổi 1 lần, tháng trước lên nộp chưa có thông báo thay đổi, tháng sau lên lại thâý thông báo dán trên tường, lại quay về down HTKK mới rồi in, ký, đóng dấu xong mới mang lên nộp được, điên tiết với quy định, chính sách thuế VN, haizzzz...

  (Nguyễn Thị Thảo) - 19/06/2014  Trả lời

 • Mệt mỏi

  Mọi người nói đi nói lại nhiều như thế cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả vì các bác BTC "học cao hiểu rộng" nên tầm nhìn phải khác dân kế toán chúng mình chứ. Mỗi lần tôi báo cáo đi tập huấn thông tư, nghị định mới là một lần tôi phải trả lời hàng trăm câu hỏi cuả Ban giám đốc. Mua tài liệu về để nghiên cứu thì áp dụng được những gì rồi? Nhưng khổ một điều là qui định cũ tôi còn chưa thuộc hết đã phải học cái mơí rồi thì làm sao kịp áp dụng? trình độ có hạn mà. Chỉ có dân kế toán mới thấu hiểu sự mệt mỏi cuả các thông tư, nghị định mà thôi

  (Nguyễn Hương) - 19/06/2014  Trả lời

 • Cải lùi

  Mới đi nộp thông báo phát hành hóa đơn lần đầu về

  Thông báo phát hành 5 quyển

  Chị thuế cho 1 quyển, bảo về làm công văn hủy thông báo phát hành 5 quyển và phát hành lại 1 quyển

  Tức điên

  (Đỗ Trọng Hiền) - 19/06/2014  Trả lời

 • bức xúc quá

  Mấy ông thuế này thích thế nào là thay đổi thế đấy chẳng quan tâm gì đến doanh nghiệp, thế mà lúc nào cũng nói là chính sách để phuc vụ tạo điều kiện cho DN phát triển. Thuế giải thích xem thông tư này thì mang lại thuận tiện và lợi ích cũng gì cho DN?

  Thông tư 64 vừa ra đã thay thế, tại sạo 1 văn bản PL vừa ban hành đã thay thế, như thế những người đã ban hành TT64 có bị xử phạt ko?

  (NTL) - 20/06/2014  Trả lời

 • Chết mất!

  Thay đổi thế này thì kế toánvà DN  chết mât! Vừa lấy về 1 đống hóa đơn  thì lại có TT mới, DN không được phát hành hóa đơn thì số tiền in đó ai trả đây! Đất nước nghèo mà BTC chẳng tiết kiệm cho DN nói riêng và cả nước nói chung gì cả!

  (Vu Vi Anh) - 20/06/2014  Trả lời

 • Chán mấy ông quá

  Đề nghị BTC suy nghĩ cho kỹ trước khi ban hành  thông tư, nghị định mới, Chứ cái kiểu óc ngắn thế này thì mấy ổng không sứng đáng để hưởng lương từ ngân sách đâu, hay là rảnh quá thì  ra biển đảo để đấu tranh với TQ kìa, chứ cứ quay DN thế này thì kế toán làm sao cập nhật kịp,

  (Mai) - 23/06/2014  Trả lời

 • Làm khổ nhau

  Nhìn ra các nước xung quanh Việt Nam, người bán hàng lúc nào cũng cấp hóa đơn cho người mua để thể hiện trách nhiệm của người bán. Nhà nước không có quá nhiều quy định như Việt Nam, chỉ làm phiền nhiễu, gây tốn kém cho doanh nghiệp. Tạo cơ hội cho kẻ gian làm bậy vì nhà nước càng quản lý chặt thì kẻ muốn lợi dụng để kiếm tiền bất chính mà thôi.

  (Nguyễn trung Thành) - 26/06/2014  Trả lời

 • hành chính

  Hành là chính mà

  (trương Thanh Tuân) - 26/06/2014  Trả lời

 • điên quá

  thay đổi rồi lại thay đổi, doanh nghiệp ko nắm kịp và kĩ thì lại bị phạt, doanh nghiệp không làm ăn nổi.

  (điên quá) - 27/06/2014  Trả lời

 • Thuế ơi cứu doanh nghiệp với...

  Thiệt hại cho doanh nghiệp ,khổ cho dân kế toán mà thôi

  (Cao Thi Hat) - 27/06/2014  Trả lời

 • y kiến người dân

  Mấy ông nhà nước ta ngồi không không có việc gì làm , nghĩ ra mấy trò vớ vẩn hàng Doanh nghiệp , tạo điều kiện cho tham nhũ vặt .

  (fff) - 28/06/2014  Trả lời

 • Bình luận thuế

  Nhìn chung mấy ông thuế này không hiểu gì hết. Chỉ làm khổ doanh nghiệp thui, Tốt nhất cho mấy ông này vè giưỡng già cho lành .

  (Nguyễn Văn Hưng) - 28/06/2014  Trả lời

 • Mấy ông thuế ơi, đừng đày doanh nghiệp nữa

  Mấy ông cục thuế náy đúng là không có việc j cho về vườn hết đi. Chỉ có làm khổ doanh nghiệp thui. Thông tư juj lại thông tư . Ngồi chán quá uống nước chè cape không biết làm j ngồi nghĩ linh tinh thui . dày doanh nghiệp mà .

  (Nguyá»…n Văn HÆ°ng) - 28/06/2014  Trả lời

 • Đó là đặc thù của VN

  Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...

  (Cả Ngố) - 29/06/2014  Trả lời

 • BAO GIỜ ĐẤT NƯỚC MỚI PHÁT TRIỂN ĐƯỢC?????

  Kính gửi người ra thông tư,

  Phải chăng là người quá rảnh rỗi, hiện tại bây giờ DN nào cũng khó khăn sao các ngài không nghĩ ra cách cứu vớt những DN đó.

  Mà cứ bày Luật ra để DN nào sơ sẩy chưa nắm nắt Luật là  chộp phạt liền.

  Tôi nhận định các ngài ra Luật là để kiếm tiền phạt, chạy Doanh số chứ chẳng tốt lành gì.

  Đi kiểm tra vặt vẹo đủ thứ, đưa phong bì ngậm mồm luôn.

  Nếu cứ tình hình như vậy Đất Nước này không bao giờ phát triển nổi.

  Kính trình.

  (Đỗ Thị Thanh) - 29/06/2014  Trả lời

 • DN chết trong thoogn tư 39

  Tôi xin hỏi những DN bây giờ thành lập mà là DN Thương Mại thì cần gì đến TSCĐ vậy không được sử dụng HĐGTGT -> DN không được khấu trừ VAT 10% đầu vào mà còn nộp 1% trên DT bán hàng. Nhà nước diết Doanh nghiệp rồi ( Thế thì bán làm sao được hàng, không cạnh tranh nổi về giá...). Nếu cơ quan Thuế không quản lý được HĐ mà các DN tự in...thì thay bằng thông tư 39 lên sửa. Các DN không có TSCĐ trên 1 tỷ hoặc các DN sai phạm...thì phải mua HĐGTGT tại cơ quan thuế...( Mặc dù mua hóa đơn tại cơ quan thuế tham ô vặt sẽ lộng hành- Chắc chỉ có Việt Nam mới thế này)Hoặc phải nghĩ ra cách khác khả quan hơn để DN còn phát triển.THẾ NÀY KHÔNG ỔN

  (Thông tư 39/BTC áp dụng từ 1/6/2014 đang diết DN) - 30/06/2014  Trả lời

 • Tính toán

  Phải tính đến thiệt hại cho doanh nghiệp trong cả nước khi mà tự in hóa đơn của thông tư trước

  (Nguyễn Xuân Trường) - 01/07/2014  Trả lời

 • nản lòng

  Nói thật là tôi cũng thấy nản quá rồi, công ty tôi thành lập đầu năm 2014 nộp thuế GTGT thep PP trực tiếp doanh thu x tỉ lệ %, thông tư 39 ghi rõ được mua hóa đơn, thuế gửi công văn hướng dẫn cũng tô đậm những đói tượng được mua hóa đơn. thế mà lên thuế các bác hành lên hành xuống đủ kiểu lúc bảo cho mua lúc bắt đặt in, đến nay cũng được hai tháng rồi mà chưa làm được hóa đơn

  (ha trang) - 03/07/2014  Trả lời

 • Mệt với thông tư

  Cái thông tư này chưa thực hiện xong lại đến thông tư khác,không cập nhật thông tin kịp thời là chết với thuế,hic,các bác ngồi điều hòa mát quá nên nghĩ ra nhiều thứ

  (Doan giang) - 04/07/2014  Trả lời

 • không thể thay đổi được gì

  Khổ thân mọi người, than thân trách phận cũng không thay đổi được gì, ý Quan đã quyết dân đen phải làm theo. Làm như vậy để cố gắng kiểm soát việc mua bán hóa đơn gây thất thu tiền thuế NN nhưng cũng tạo điều kiện cho tham nhũng vặt trong ngành thuế tăng lên. Cứ quản lý không được thì ra nghị định, thông tư cấm là xong. Như thế cũng hiểu chút nào đó về bản chất rồi. haiza…” khi nào dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa” thôi mà

  (nguyen linh) - 08/07/2014  Trả lời

 • Em thấy thật khó hiểu

  trong này nêu rõ là doanh nghiệp sử dụng hết số hóa đơn còn lại rồi phải lên thuế để đặt in, nhưng sếp em hỏi các kế toán doanh nghiệp khác, thậm chí hỏi cả thuế thì bảo là không sao, vẫn tự in được,là như thế nào hả các bác? em đang rối quá :(

  (socola) - 09/07/2014  Trả lời

 • Chết mệt với chính sách

  Đúng đấy chết mệt

  (Lê Hải Hiện) - 09/07/2014  Trả lời

 • thơ KT

  Thương thay thân phận con rùa!

  O cty làm báo cáo!

  lên thiên đình học thông tư!

  (Tri nhân) - 11/07/2014  Trả lời

 • DN nhỏ chết từ khi vừa sinh ra

  Khuyến khích kinh doanh có tổ chức, Đối tác cũng muốn hợp tác vói tổ chức, doanh nghiệp. nhưng các quan thuế cũng phải biết bò rồi với biêt đi. Tài sản cố định 1 tỉ, không khác nào đập quòe giò thằng doang nghiệp, cho chết hẳn khi chưa kịp lết rồi.  Có 1 tỷ, gửi ngân hangfgiwof này mà ăn qua ngày, chứ ko dại gì mua tài sản về kinh doanh. mấy thằng thuế nó lại vào thẻo hết mất

  (khánh) - 14/07/2014  Trả lời

 • buon thay

  Thực sự rất đau lòng khi đọc những comment về cán bộ thuế vì đó cũng là sự thực. Tôi chỉ biết lặng người đi khi những cố gắng của mình và rất nhiều người trong nghanh thuế ko thể giảm bớt phần nào ánh mắt ko thiện cảm của doanh nghiệp mà ko biết nên trách ai bây giờ.

  (uyen nhi) - 15/07/2014  Trả lời

 • Thiệt hại kinh tế vì suốt ngày thay đổi ==> cần có LĐ có tầm nhìn xa!

  Thông tư mới:

  1. Sẽ giúp cho 1 cơ số không nhỏ cán bộ thuế giàu lên(nhờ ăn vặt của DN và NN)

  2. Sẽ giúp cho 1 cơ số không nhỏ 1 bộ phận DN nhỏ mất tiền 2 đằng: 1 là chuẩn bị phong bì mỗi lần đi mua hóa đơn(nếu không sẽ bị hoạnh họe đủ đường chứ đừng có ngồi đợi sự hướng dẫn tận tình), 2 là mua túi nilon đựng tro đốt những hóa đơn không còn được sử dụng

  3. Sẽ giúp cho nhà nước tốn kém không ít giấy mực in đi ấn lại và công sức 1 cơ số không nhỏ cán bộ thiếu năng lực cày ngày cày đêm cho ra TT mới

  4. Sẽ giúp cho cả DN và NN cùng nghèo đi vì suốt ngày lo mấy vụ thuế má chứ không lo làm giàu được

  ==> NN cần có những cái đầu rộng, tầm nhìn xa ==> đừng bắt ne bắt nẹt các DN nhỏ để DN nhỏ còn có cơ TO lên ==> hãy tạo đk hết sức giúp cho DN giàu lên còn có cái mà thu, DN chết thì NN cũng hết ăn, ngay cả CB thuế cũng hết cái mà ăn vặt ==> DN giàu lên thì đất nước mới giàu mạnh lên được(Hãy nhớ câu"Dân giàu, nước mạnh"

  (Huyền) - 16/07/2014  Trả lời

 • Khác nhan giữa Hóa đơn tự in và Hóa đơn đặt in

  Các bạn ơi mình đọc kỹ kỹ chút đã nhé rồi bình luận nha.

  Phân biệt hóa đơn tự in và hóa đơn đặt in nhé. Hóa đơn tự in là hóa đơn do phần mềm in ra, còn hóa đơn đặt in là hóa đơn do DN đi đặt in của các cơ quan, doanh nghiệp được phép in hóa đơn mà.

  Ở đây chỉ là hóa đơn tự in thôi nhé.

  (Nga) - 16/07/2014  Trả lời

 • thông tư mới

  các bác có nhìu ý kiến tieu cự thế này thì thế nào cũng có thông tư mới trong vòng 3 tháng tới cho mà xem!!!!!

  (chán) - 17/07/2014  Trả lời

 • Ông Trời con

  Liên quan đến tiền thuế thì cái gì cũng phước tạp chưa có 1 nhân tài xuất chúng đủ tầm để nghiên cứu ra 1 chuẩn mực nhất định. Áp dụng các vấn đề trong thời gian dài mà không chồng chéo xáo chộn. Nói như một ĐBQH là ngồi trên trời làm chính sách - Tốn kém - không chắc hiệu quả.  

  (Ông Trời con) - 21/07/2014  Trả lời

 • Thuế má

  Việt Nam bây giờ cái gì cũng giả hết mà. Hàng hóa sản xuất cho chóng hỏng để mua cái mới, Các bác làm nghề ra văn bản pháp luật cũng thế thôi. Rành là tay chân con cha cháu ông cả, dốt như mít, bỏ 1 đống tiền để được vào làm công chức, bỏ tiền mua quan, thăng quan tiến chức rồi thì phải tìm cách thu lại thôi.

  (Việt Nam ơi) - 21/07/2014  Trả lời

 • buồn

  Mất uy tín trong lòng dân quá.Hình như cán bộ của chúng ta ngồi máy lạnh quen rồi nên không nghĩ ra được nguồn gốc chung của con người từ đâu.Trăm đầu đổ đầu tằm và hình như người dân của chúng ta cũng khổ quen chịu khổ rồi nên chấp nhận thôi.Chứ chúng ta thử trưng cầu ý dân chấp nhận hay phủ quyết một đề xuất đặc biệt để xem người dân họ nghĩ như thế nào.Thử xem cái đề xuất thu phí đường bộ có một không hai của Mr Đinh La Thăng xem ai có khâm phuc,khẩu phục không:chịu bao nhiêu loại phí,bao nhiêu loại thuế.... thật hết nói nổi.

  (mất uy) - 21/07/2014  Trả lời

 • VIỆT NAM THAY ĐỔI LUẬT NHANH NHẤT THẾ GIỚI

  BTC đang tìm cách thu tiền phạt đây mà.

  Luật gì thay đổi chống mặt quá. Chắc ở trên mấy ông hết việc làm nên tạo công ăn việc làm cho viên chức. Doanh nghiệp lo kinh doanh tối mặt, tối mày theo mấy ông cũng chết, không theo cũng chết.

  (Đỗ Loan) - 22/07/2014  Trả lời

 • Xử lý hóa đơn đã thông báo phát hành mà không sử dụng hết trong vòng 6 tháng

  cho em hỏi DN đặt in hóa đơn VD in 10 cuốn = 500 số HĐ khi làm thông báo phát hành 2 cuốn = 100 số trong thời gian 6 tháng chỉ sử dụng hết 90 số vậy 10 số còn lại có phải xử lý như thế nào ạ

  (Trung Thành) - 22/07/2014  Trả lời

 • Khổ thân các bác

  Khổ thân các bác thuế phải làm dâu trăm họ, nhưng ai bảo các bác cứ nhồi nhét con cháu vào làm gì toàn một lũ đầu thì to óc bằng quả nho nên giờ để dân họ chửi. Các bác làm sao để mọi thứ: của ai cũng như của ai đều phải công khai hết thì chả phải luật lệ gì họ phải nộp thuế hết, kể cả các bác.  nhưng đằng này các bác thuế nhà ta toàn giàu những cũng chả muốn nộp thuế tncn vì toàn tiền vòng cửa sau mà toàn tiền của doanh nghiệp. Đúng ra các bác phải biết điều một tí vì sự giàu có của các bác là nhờ các doanh nghiệp. Đằng này toàn gây khó khăn.

  (Ngoc cham) - 23/07/2014  Trả lời

 • doanh nghiệp chết thôi!

  trời ơi công ty mới thành lập đã khó khăn rồi giờ con thay đổi thông tư liên tục thế này!

  Nản quá

  (Bạch Ninh) - 23/07/2014  Trả lời

 • hóa đon

  Điều hành hạ vô lý của ngành thuế thì ai lại không biết chỉ có ngành thuế là không biết và chỉ biết phạt thôi  

  (nguyễn ngọc anh) - 23/07/2014  Trả lời

 • Là tốt nếu thay đổi đúng

  Tôi nghĩ việc thay đổi theo chiều hướng tốt lên, nhưng mình cũng nên xem xét cho kỹ lưỡng trước khi thay đổi, tránh trường hợp thay đi đổi lại nhiều lần ảnh hưởng đến tâm lý chung

  (Đoàn Thị Huệ) - 24/07/2014  Trả lời

 • Bỏ nghề kế toán luôn

  Em về bỏ nghề luôn đây. Tối ngày chạy theo mấy chú mấy bác BTC mệt lắm rồi. Thông tư cũ ra còn chưa nghiên cứu kịp để áp dụng, đã ra thông tư mới "bổ sung", "thay thế"... Mỗi lần phải đi lên chi cục thuế là toàn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", bị hoạnh họe đủ điều, bị "hành" là "chính", tức điên đầu phải về cty trút giận cho các chị em khác nghe, gặp nó thì vẫn phải tươi như hoa để cho yên chuyện. Mình lên thuế nhiều, lỡ 1 lần mà phật ý "mấy chị, mấy anh" là coi như xong, lần sau lên kiểu gì cũng được "chăm sóc" tử tế. Làm kế toán đến khi nào mới hết bị "hành"???

  (Huyen) - 24/07/2014  Trả lời

 • chạy theo thuế

  suốt ngày thay đổi thông tư, người làm mới ổn định đuowcj thời gian lại thay đổi

  (thanh tân) - 24/07/2014  Trả lời

 • Đắng Lòng

  Đắng Lòng ......... HIc lai toi DN nữa rồi

  (Cao Đinh Minh Hải) - 24/07/2014  Trả lời

 • Bác ngồi bán hóa đơn thiếu việc.

  Trước bác ngồi bán hóa đơn tay năm tay mười, bà con đi tới đi lui mới mua được hóa đơn, thấy bận quá bảo thôi, về tự in mà dùng, nay lại thiếu việc ấy mà, khổ bà con ta...

  (Bực bội) - 25/07/2014  Trả lời

 • Cải cách hành chính?

  Việt Nam mất 872 giò/ năm chỉ phục vụ cho việc ...Nộp thuế! Ông Đinh Tiến Dũng Hứa với thủ tướng sẽ rút xuống còn 200 giờ ? Việc bội thực văn bản, văn bản này đang triển khai văn bản khác ra đời đè lên... nay chỉnh, mai sửa ... Liệu thời gian dành cho thuế là bao nhiêu ? Các nhà hoạch định chính sách thuế trình độ như thế nào, có lẽ chúng ta phải đạt câu hỏi cho các "Nô bộc" chỉ thích nấu " cháo hành" cho " chủ"!

  Nguyễn Văn Yên

  (Nguyễn Văn Yên) - 26/07/2014  Trả lời

 • Thuế ơi, mệt quá

  suốt ngày thay đổi, doanh nghiệp chưa kịp hiểu hết thông tư trứớc, giờ ra thông tư mới áp dụng kểu gì đây. rảnh rổi quá mà.....

                                                                                                                                                                                                 (Thanh Binh)

  (Phuong) - 28/07/2014  Trả lời

 • Tán thành các quy định mới

  tán thành các quy định mới, thuận tiện cho các DN quy mô nhỏ

  (lethanglong) - 30/07/2014  Trả lời

 • dở hơi thật

  điên thật, các bác cho em hỏi ko biết các công ty có doanh thu một năm dưới 20 tỷ kê khai theo quý hết năm nào ạ?

  (huonglan) - 30/07/2014  Trả lời

 • ranh roi

  các bác rảnh quá không có công ăn việc làm nên phải ngồi nghiên cứu sửa đổi tùm lum tùm la ban hành kèm theo hành hạ người ta

  (vanphong) - 31/07/2014  Trả lời

 • Nhì nhằng thế

  bệnh viện tôi tổ chức khám chữa bệnh bây h thanh toàn với doanh nghiệp ko có hoá đơn ko được . trước có sao đâu . sao có những ng chỉ ngỗi nghĩ và làm phiền cho ng khác nhỉ

  (huong) - 01/08/2014  Trả lời

 • thông tu 39/2014

  Thực tế thì thuế quản lý hoá đơn tự in rất kém, sys không thể ktra đc, bản thân các công ty ma cao chạy xa bay mới phát hiện ra và hệ lụy tới nhiều nạn nhân của nó. Chưa quản lý đc thì cấm. Thế thôi...!

  (thanhtam) - 03/08/2014  Trả lời

 • hoi dap

  mua máy in về thì không đc in nữa hả?

  (ha thi huyen) - 08/08/2014  Trả lời

 • Tiêu đề

  trước đây kiêu hóa đơn do cơ quan thuế in lại đổi doanh nghiệp tự in, bây giờ đã in xong lại bảo cơ quan thuế in, phần đấy ai sẽ chịu trách nhiệm!

  (nguyễn thị bo) - 09/08/2014  Trả lời

 • Tầm nhìn kém

       Nói chung là cho những người đã làm kế toán, chủ doanh nghiệp mới ngồi lên ghế trong BTC.

  (hien mai) - 11/08/2014  Trả lời

 • chan luat phap viet nam

  uh chan vay day, khong hieu luat cua viet nam lam sao ma cu long vong vay. minh lam ke toan cung lau roi ma sao cung thay khong the nao cap nhat het cac thong tu moi ra duoc vi nhieu qua.

  bat dau tu dau de sap xep cac thong tu de con nghien cuu chu phuc tap qua di mat

  (thu phuong) - 15/08/2014  Trả lời

 • Thắc mắc

  Cho mình hỏi ở đây ai biết cái Tiêu thức: Họ tên người mua hàng trên hóa đơn ý, phần ý bắt buộc phải ghi hay không ghi cũng được vậy? Bên công ty mình thanh toán hóa đơn cho anh em đi công tác, nhưng hóa đơn lại không ghi họ tên người mua hàng, chỉ ghi tiêu thức đơn vị mua hàng thôi. Liệu có được thuế chấp thuận không và thông tư hay quy định nào có đề cập đến vấn đề này mọi người cho mình biết với. Thanks cả nhà

  (Nguyễn Đức Hiếu) - 18/08/2014  Trả lời

 • Than thở

  Làm kế toán thật khổ, hiện giờ đầu óc tôi rỗng không vì nhiều quy định, nhiều phạt, nhiều thay đổi quá!

  (Phan Thanh Lan) - 18/08/2014  Trả lời

 • Siết chặt vậy sao mà sống đây

  - Ra quy định quá siết chặt doanh nghiệp rất khó khăn trong kinh doanh

  - Sao mà đất nước phát triển nổi

  (Nguyễn Thị Trang) - 19/08/2014  Trả lời

 • Đau hết cả đầu

  Tôi tán thành các ý kiến của các bạn trên. Làm thế rất khó cho các doanh nghiệp. Cứ quay như chong chóng không biết đâu mà lần. Rất mệt cho doanh nghiệp. Không chỉ về HD mà còn nhiều vấn đề nữa. Haizzz

  (Bùi Sơn) - 19/08/2014  Trả lời

 • tầm nhìn

  nghành nào cũng vậy thôi cái gì đưa ra cũng đều nêu tầm nhìn vài chục năm, nhưng chỉ vài  tháng các vị lại sổ toẹt thay thế hoặc phá bỏ, chỉ hại tiền thuế của dân thôi nên họ đâu biết xót.

  (Lê Minh) - 20/08/2014  Trả lời

 • lập hóa đơn, xử lý hóa đơn

  Nhà nước mình ra quy định nhiều cái lộn xộn, không rõ ràng. Nghị định thì ra một đường, thông tư hướng dẫn một nẻo, rồi thông tư sửa đổi , bổ sung một đàng khác nửa...doanh nghiệp cũng bó tay.com.canh luôn.

  ở chổ xử lý hóa đơn đã lập, điều 20 thông tư 39 hướng dẫn cũng không rõ ràng, lu bu lộn xộn. đã nghị định quá chung chung đến khó hiểu rồi, mà thông tư còn chung nữa, thiếu tùm lum, đến khi doanh nghiệp phát sinh nhiều khuất mắc thì không biết xử lý sao nữa...

  (lê thúy) - 15/09/2014  Trả lời

 • Doi hoi???

  Các ông bà nghành thuế chỉ có ăn lương nhà nước rùi nghĩ ra lắm trò vớ vẩn, TT ban hành chua rứt điểm thì đã có CV bổ sung, thay thế.... Bó tay. Thế mà lúc nào cung nói " Thuế với DN là bạn đồng hành" Ấy vậy chỉ có " Hành" là chính. Chung quy khổ DN thui có phải kg các bạn?

  (Coc) - 16/09/2014  Trả lời

 • Đau đầu chuyện hóa đơn

  Ngành thuế của VN bị xếp hạng chót của thế giới, rất rắc rối không cần thiết. Ngay cả việc viết thông tin bên bán bên mua cũng qui định rất khó làm. Ngành thuế cần thống nhất lại danh mục công ty - hiện nay một số website tra thông tin DN từ mã số thuế đã có nhưng chưa đủ và chưa có độ tin cậy (vì không phải website của TC Thuế). Khi đó tất cả đều có thể đăng ký và viết ngắn gọn, chỉ cần mỗi MST rõ ràng là được.

  Theo tôi, các bạn nên vào trang của bộ TC comment thì có lẽ hiệu quả hơn.

  (Trần Mạnh Tuấn) - 16/09/2014  Trả lời

 • Thuế

  Không viết mấy ông ghi ra thông tư có đọc và nhớ hết không chứ e là e chưa nhớ hết tên thông tư nữa. Nếu đưa ra thông tư thì phải hỏi dn còn bn hoá đơn mà huỷ chứ. Tiền đó nn chịu bn. Hoặc để dn sử dụng hết hoá đơn đã thông báo phat hanh rồi mới mua hoá đơn...... Để những con người dzót đó quản lý nn sao trời......

  (Nhà nước quản lý vậy sao trời???? Trời đâu ?????) - 23/09/2014  Trả lời

 • Hành hạ doanh nghiệp quá!

  Mình thích ý kiến của bạn ấy, mệt mỏi lắm rồi nha BTC

  (Tang Kim Hoan) - 23/09/2014  Trả lời

 • Hành chính

  Hành là chính làm  là phụ

  (Hoàng Dư) - 29/09/2014  Trả lời

 • Mấy bác Thuế thật là tài giỏi

  Nói em ngu cũng được... nhưng vì các bác ra mấy cái thông tư này thông minh quá nên phải thay đi thay lại, cái vòng luẩn quẩn lại về điểm xuất phát làm em bây giờ ko theo kịp "sự tiến bộ" của các bác và đã bỏ nghề... theo cái nghề này khéo em tẩu hỏa nhập ma mất.

  Đúng là cá nhân, doanh nghiệp nộp thuế cho Nhà nước để trả lương cho mấy bác này thật "không uổng phí"...Cố mà "tìm tòi và sáng tạo" thêm những "điểm mới" để "xứng đáng" với đồng lương của các bác nhé!

  (Huyền) - 19/10/2014  Trả lời

 • Quy định thiếu chặt chẽ

  Mình thấy cũng chẳng thay đổi là mấy. Chỉ là không cho phép tự in (với DN có vốn dưới 15 tỷ) thôi, chứ đâu có cấm mình đặt in hóa đơn đâu. Có điều quy định ghi ko rõ ràng, ở trên thì vậy, ở dưới lại nói phải mua của cơ quan thuế. Vậy là các chú bên thuế thoải mái suy diễn rồi. Quy định gì mà tùm lum vậy

  (hương thùy) - 20/10/2014  Trả lời

 • Thủ tục nhiêu khê

  Thuế, cơ quan của những rắc rối. Hiện nay mới thực hiện 119 - híc tờ khai 01 và 02 có lược bỏ 1 số cột và dòng. chăc chắn 1 điều không lâu nữa mấy bố thuế ấy lại thay đổi về như cũ cho coi.

  (ketoan) - 20/10/2014  Trả lời

 • Cty em được tự in rồi !

  Em mới thành lập cty, vốn điều lệ 4.000 tỷ. Chắc là được tự in hóa đơn rồi !

  (Dân đen) - 17/11/2014  Trả lời

 • Cần xem xét thật kỹ lưỡng khi thay đôi chính sách

  Chính sách về thuế trong 1 thoi gian ngan mà nhiều thay đổi quá, mặc dù  biết thay đổi để cho phù hợp cho tiện ích thuận lợi đối với doanh nghiệp nhưng ma như vậy thi doanh nghiệp cũng chóng mặt.  liệu có thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp không cần .......

  (Lê Thị Nga) - 28/11/2014  Trả lời

 • met moi

  Thật là quá sức khổ sở khi Thuế cứ thay đổi mãi....chóng mặt quá huhuhu

  (Em yêu) - 17/12/2014  Trả lời

 • Các vị tiền bối nào biết chỉ giúp e

  Xin hỏi các vị tiền bối ah: Công ty e in hoá đơn trên phần mềm kế toán, không dùng dấu chấm (.) or dấu ( ,) giữa các hàng mà thay bằng dấu cách có được không ah?

  (Nguyễn Thị Giang) - 20/03/2015  Trả lời

 • Chỉ có việc SD hoá đơn thôi mà phiền nhiễu quá

  với việc bắt DN tự in nhiều hoá đơn rồi phải huỷ đã tốn kém bao nhiêu tiền của rồi, viieecj SD hoá đơn đã có bảng kê bán hàng kẻm theo hồ sơ kai thuế lại còn bắt BC SD hàng tháng thật là phiền phức cho DN quá...

  (Nguyễn Thị Hoà) - 27/05/2015  Trả lời

 • Viết invoice thay cho HĐ GTGT đúng hay sai???

  Từ tháng 9/2014 theo quy định hủy HĐ xuất khẩu, thay vào đó là viết invoice. Nhưng trên thuế lại không có thông tin cụ thẻ hướng dẫn. Vậy đúng hay sai???

  (Thủy) - 28/05/2015  Trả lời

 • Báo cáo tháng hay quý???

  Riêng DN mới thành lập, DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

  Doanh nghiệp em chẳng vi phạm gì cả, chỉ thanh tra bảo thiếu cơ sở vật chất này nọ, chưa được đặt in, mua dùng tạm rồi đặt in sau, thế thì phải báo cáo theo quý hay theo tháng đây ạ, thuế nói theo tháng, mà e vẫn băn khoăn?

  (Vũ Thị Tuyết) - 25/08/2015  Trả lời

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn