Hướng dẫn mới về khai thủ tục hải quan thủ công

19/04/2014 09:29 AM

Các trường hợp phải khai thủ công là trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử gặp sự cố; Có hướng dẫn của Tổng cục Hải quan phải chuyển sang khai thủ công khi triển khai hệ thống VNACCS; Trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 22/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công. Nguyên nhân là bởi trong quá trình triển khai hệ thống VNACCS/VCIS đã phát sinh trường hợp phải khai báo thủ công. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Về thủ tục hải quan, chính sách xuất khẩu, chính sách nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Người khai hải quan khai thông tin trên tờ khai hải quan giấy theo mẫu các tờ khai tương ứng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu nộp cùng bộ hồ sơ hải quan tại Chi cục Hải quan đăng ký.


Khi Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử gặp sự cố thì phải khai báo thủ tục hải quan thủ công. Ảnh: TL

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan mở sổ theo dõi việc cấp số tờ khai thủ công theo nguyên tắc đảm bảo 12 ký tự như sau: 98, mã chi cục (4 ký tự), năm đăng ký (2 ký tự), số thứ tự tờ khai thủ công (04 ký tự). Tờ khai cấp theo năm, hết năm số tờ khai sẽ chạy lại từ số tờ khai đầu tiên.

Về quy trình thủ tục hải quan đối với các trường hợp mở tờ khai thủ công Tổng cục Hải quan hướng dẫn vẫn thực hiện theo Quy trình thủ tục hải quan tương ứng ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009, Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009 và Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2011 của Tổng cục Hải quan.

Các thông tin trên Lệnh hình thức mức độ kiểm tra do công chức các bước nghiệp vụ xác định sau khi kiểm tra các chương trình nghiệp vụ (các chỉ tiêu do hệ thống xác định bỏ trống), Lãnh đạo Chi cục là người quyết định hình thức, mức độ kiểm tra của lô hàng này.

Trường hợp vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan (chuyển cửa khẩu) thì thực hiện theo quy định quy trình tại Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011, Quyết định số 2516/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2012 và công văn số 403/TCHQ-GSQL ngày 14/1/2014 của Tổng cục Hải quan.

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, công chức Hải quan giao 1 tờ khai cho người khai hải quan xuất trình tại bộ phận hải quan giám sát để xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, việc cập nhật thông tin tờ khai vào hệ thống, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

TN

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,165

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn