Gỡ vướng thủ tục hải quan cho thiết bị, phụ tùng máy bay

08/03/2014 09:58 AM

Ngày 6/3, Tổng cục Hải quan có Công văn số 2254/TCHQ-GSQL hướng dẫn giải quyết vướng mắc của một số doanh nghiệp trong việc làm thủ tục tạm nhập – tái xuất và tạm xuất – tái nhập các lô hàng phụ tùng, thiết bị máy bay thuê mượn, sửa chữa như động cơ, càng, các khối thiết bị...của máy bay.


Theo đó, đối với hàng hóa là phụ tùng, thiết bị máy bay thuê, mượn, sửa chữa tạm nhập/tạm xuất tại 01 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay (Chi cục 1) nhưng tái xuất/tái nhập tại 01 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay khác (Chi cục 2) thì thủ tục hải quan thực hiện như sau:

Bước 1: Người khai hải quan có văn bản gửi Chi cục Hải quan 1 nêu rõ tên hàng; số, ngày, tháng, năm tờ khai tạm nhập/tạm xuất và đề nghị được làm thủ tục tái xuất/tạm nhập tại Chi cục Hải quan 2.

Bước 2: Trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan, Chi cục Hải quan 1 sao chụp 01 bộ hồ sơ hàng hóa tạm nhập/tạm xuất (bản lưu hải quan – có xác nhận sao y bản chính của Chi cục Hải quan 1), niêm phong bộ hồ sơ và giao cho người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan 2.

Bước 3: Sau khi nhận được bản chụp bộ hồ sơ hải quan tạm nhập/tạm xuất (do người khai hải quan chuyển đến còn nguyên niêm phong hải quan), Chi cục Hải quan 2 đề nghị người khai hải quan nộp bản chính bộ hồ sơ hải quan hàng hóa tạm nhập/tạm xuất (bản lưu người khai hải quan) và thực hiện thủ tục tái xuất/tái nhập theo quy định. Kết thúc việc làm thủ tục, Chi cục Hải quan 2: Trả người khai hải quan bản chính bộ hồ sơ hải quan (bản lưu người khai); sao chụp và gửi 01 bộ hồ sơ hải quan hàng hóa tái xuất/tái nhập (có xác nhận sao y bản chính của Chi cục) gửi đến Chi cục Hải quan 1; lưu hồ sơ (bản chụp bộ hồ sơ hải quan tạm nhập/tạm xuất do Chi cục Hải quan 1 chuyển đến, bản chính bộ hồ sơ tái xuất/tái nhập).

Bước 4: Trên cơ sở bộ hồ sơ sao chụp có xác nhận đã hoàn thành thủ tục do Chi cục Hải quan 2 chuyển đến và bộ hồ sơ tạm nhập/tạm xuất (bản lưu tại đơn vị), Chi cục Hải quan 1 thực hiện thanh khoản hồ sơ hải quan theo quy định.

Tô Thành

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn