Quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

06/03/2014 08:58 AM

Từ 12/4/2014, cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.


Quỹ đầu tư phát triển địa phương góp phần xây dựng, phát triển địa phương - Ảnh minh họa

Theo đó, vốn điều lệ của Quỹ không được thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Khi có nhu cầu tăng vốn điều lệ, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và nguồn bổ sung vốn điều lệ, Quỹ xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Quỹ được huy động vốn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo nguyên tắc nguồn vốn huy động là nguồn vốn trung và dài hạn (là các nguồn vốn có thời hạn trả nợ từ 1 năm trở lên) và đảm bảo hình thức huy động, giới hạn huy động vốn theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP

Quỹ được sử dụng vốn hoạt động để thực hiện các chức năng bao gồm: đầu tư trực tiếp, cho vay và góp vốn thành lập tổ chức kinh tế. Việc sử dụng vốn phải đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích và an toàn. Việc cho vay, đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo hợp đồng ký kết với các bên có liên quan theo các quy chế nghiệp vụ đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

Cũng theo Thông tư, Quỹ được sử dụng tối đa 10% vốn chủ sở hữu để đầu tư xây dựng mới, mua sắm và sửa chữa tài sản cố định. Quỹ được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản cố định theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật.

Quỹ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn hoạt động, bao gồm: quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của pháp luật; mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm rủi ro nghiệp vụ và các loại bảo hiểm khác; trích lập dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay, dự phòng rủi ro đối với hoạt động đầu tư trực tiếp, dự phòng các khoản phải thu khó đòi…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 12/4/2014.

Thu Nga

Theo Báo điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn