Hải quan thống kê thêm một số chỉ tiêu về hàng hóa XNK

04/03/2014 14:27 PM

Theo Quyết định 15/2014/QĐ-TTg về chế độ báo cáo thống kê, tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Tổng cục Hải quan sẽ chịu trách nhiệm báo cáo, thống kê thêm một số chỉ tiêu mới liên quan đến hàng hóa XNK, bên cạnh các báo cáo, thống kê truyền thống hiện nay.


Thống kê các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động XNK của Tổng cục Hải quan ngày càng cập nhật, phong phú, đa dạng. Ảnh: T.Bình.

Thêm thống kê, phân tích mới

Chỉ tiêu thống kê mới được Tổng cục Hải quan thực hiện là thống kê hàng hóa XK theo phân tổ hàng hóa tái XK, thống kê hàng hóa XNK theo phân tổ phương thức vận tải (đường biển, đường bộ, đường hàng không, đường sắt và phương thức khác). Theo lộ trình từ năm 2015, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện các nội dung báo cáo, thống kê mới này.

Các phân tổ thống kê mới nêu trên cũng được Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) đưa ra khuyến nghị đối với các nước, vùng lãnh thổ thành viên thực hiện báo cáo thống kê từ năm 2010 trong Cuốn cẩm nang “Thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: các Khái niệm và Định nghĩa” (International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions - IMTS 2010).

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa của Việt Nam theo các phân tổ mặt hàng XNK; phân tổ NK hàng tiêu dùng; phân tổ DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); phân tổ nước/vùng lãnh thổ, phân tổ loại hình kinh tế; phân tổ tỉnh/thành phố; thuế XNK theo địa bàn tỉnh/thành phố…

Các thông tin thống kê theo phân tổ trên được sử dụng làm thông tin đầu vào phục vụ xây dựng và tính toán các chỉ tiêu tổng hợp kinh tế vĩ mô khác như tổng sản phẩm trong nước (GDP), cán cân thanh toán (BOP), chỉ số giá hàng hóa XNK….

Nhiệm vụ quan trọng của Hải quan

Thống kê hàng hóa XNK là một trong những nhiệm vụ chính của Tổng cục Hải quan được quy định trong Luật Hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hải quan phục vụ thu thập số liệu thống kê từ các tờ khai hải quan và các chứng từ liên quan.

Trong năm 2013, Tổng cục Hải quan đã nâng cấp Chuyên trang Thống kê Hải quan (trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan, địa chỉ www.customs.gov.vn) trên cơ sở một chuyên mục trước đó với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận, tạo công bằng khi tiếp cận thông tin thống kê.

Bên cạnh đó, việc cập nhật các thông tin thống kê XNK hàng hóa của Việt Nam, Tổng cục Hải quan cũng thường xuyên cập nhật các thông tin thống kê XNK của các quốc gia, vùng lãnh thổ khác tại Chuyên trang nâng cấp này.

Năm 2013, Tổng cục Hải quan lần đầu tiên xây dựng Lịch Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa XNK để người dùng tin biết và chủ động khai thác các thông tin thống kê sau khi đã được báo cáo, công bố và phổ biến.

Các tổ chức và cá nhân sử dụng thông tin thống kê có thể truy cập và khai thác các thông tin thống kê hàng hóa XNK của Việt Nam từ năm 2009 đến nay tại Chuyên trang Thống kê Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn.

Theo Quyết định 15, các bộ, ngành chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo theo danh mục biểu chế độ báo cáo thống kê bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính (bao gồm Tổng cục Hải quan), Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm Tổng cục Thống kê), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và Ủy ban Dân tộc nhà nước.

Bên cạnh việc thực hiện báo cáo thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp mới này.

T.Bình

Theo Tổng cục Hải quan

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn