Danh sách tổ chức định giá doanh nghiệp 2014

14/01/2014 09:33 AM

Ngày 31/12/2013, BTC đã ban hành Quyết định 3288/QĐ-BTC, công bố danh sách 20 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2014.

Chỉ các tổ chức trong danh sách này được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Các tổ chức này có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Anh Khoa

Danh sách tổ chức được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN theo Phụ lục Quyết định 3288/QĐ-BTC :

1. Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS);

2. Công ty TNHH kiểm toán Việt (VietCPA);

3. Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn thuế (ATC);

4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);

5. Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (Vietanhaudit);

6. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);

7. Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam (KRESTON-ACA);

8. Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt (Vland);

9. Công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng (DVFSC);

10. Công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol (Vinacontrol PV);

11. Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam (SIVC);

12. Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam;

13. Công ty TNHH kiểm toán quốc gia VIA (VIA Audit Co.Ltd);

14. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi Co.Ltd);

15. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GTV);

16. Công ty TNHH định giá Cimeico (Cimeico Co.Ltd);

17. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities);

18. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO Audit Co.Ltd);

19. Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân (H.QA Co.Ltd);

20. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và tư vấn Hồng Đức./.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn