Chủ tịch nước quyết định phong, giáng chức quân hàm cấp tướng

11/01/2014 09:28 AM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 719 hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 64/2013/QH13 quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Cũng theo Nghị quyết 719, từ ngày 1-1-2014, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) được thực hiện như sau: Chánh án TANDTC trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TANDTC theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TANDTC; sau khi tờ trình được thẩm tra bởi Ủy ban Tư pháp, Quốc hội thảo luận và ra nghị quyết phê chuẩn đề nghị; căn cứ vào nghị quyết này, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức Thẩm phán TANDTC. Chánh án TANDTC trình chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm,c ách chức Thẩm phán các Tòa án khác theo đề nghị của các Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TAND, Tòa án quân sự.
Các Thẩm phán TANDTC, Thẩm phán tòa án quân sự và các tòa án khác đã được bổ nhiệm trước ngày 1-1-2014 vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ, trừ trường hợp luật mới có quy định khác.

Đ.Liên

Theo Pháp luật TP


Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn