Đề xuất quy định về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường

26/12/2013 17:41 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

Theo dự thảo, giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục là hoạt động giáo dục bắt buộc.

Mục tiêu của giáo dục thể chất nhằm xây dựng và hình thành các kỹ năng vận động cơ bản cho người học. Giáo dục, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ, phát triển hài hòa về thể chất góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho người học.

Theo dự thảo, nội dung giáo dục thể chất phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, giới tính và phải dựa trên cơ sở phân loại sức khỏe, trình độ tập luyện của người học.

Chương trình giáo dục thể chất phải bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống và tính kế thừa phù hợp theo từng bậc học, cấp học và trình độ đào tạo.

Theo dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết nội dung, chương trình giáo dục thể chất. 

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất

Dự thảo đã nêu rõ tiêu chuẩn cơ sở vật chất bảo đảm cho giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

Cụ thể, phải có sân tập, phòng tập luyện đa năng hoặc nhà tập luyện đa năng, các trang thiết bị giáo dục thể chất và dụng cụ thể thao để bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong quá trình dạy học và hoạt động thể thao trong nhà trường phù hợp với từng bậc học, cấp học.

Đối với các trường xây mới phải bảo đảm cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các trường có mã ngành đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục thể chất phải có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm đào tạo giáo viên đạt chất lượng chuyên môn tốt. 

Thi đấu thể thao trường học

Về việc tổ chức thi đấu thể thao trường học, theo dự thảo, sẽ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc định kỳ 4 năm một lần; Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc, Hội thi Văn hóa, thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc với chu kỳ 4 năm một lần; Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc và các giải thể thao cho giáo viên và học sinh, sinh viên với chu kỳ 2 năm một lần; Đại hội Thể thao học sinh, sinh viên quốc tế theo quy định của các Hội đồng, liên đoàn Thể thao học sinh, sinh viên quốc tế. Các cuộc thi này sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định tổ chức.

Bên cạnh đó, sẽ có Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, cấp huyện và các giải thể thao học sinh, sinh viên do UBND các cấp tổ chức; Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và các giải thể thao khác trong nhà trường.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ quyết định giải thi đấu cấp toàn quốc cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề 3 năm một lần. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn