Năm 2014 giữ nguyên số biên chế công chức

27/11/2013 15:16 PM

Ngày 26.11, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2014.

Theo quyết định này, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2014 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 281.714.

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước là 275.107; biên chế công chức dự phòng là 6.607.

Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giao biên chế đối với từng hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế công chức năm 2014.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo TTXVN

Năm 2013, tổng số biên chế công chức được hưởng lương từ NSNN được duyệt theo Quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 12/12/2012 là 281.714 người, trong đó:

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 111.687 biên chế.

2. Cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 161.950 biên chế.

3. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.077 biên chế.

4. Biên chế công chức dự phòng: 7.000

Năm 2012, theo Quyết định số 542/QĐ-TTg ngày 09/05/2012 thì tổng số là 281.692 người.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,092

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn