Năm 2015, 95% số người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức ATGT

08/11/2013 11:57 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2013-2015.

Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2015, 95% số người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về ATGT; 85% học sinh, sinh viên các bậc được giáo dục pháp luật về ATGT.

100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe; 100% lãnh đạo các cấp chính quyền được tuyên truyền về ATGT, biện pháp đảm bảo ATGT.

Các nhiệm vụ đặt ra trong Đề án gồm: Biên tập tài liệu tuyên truyền các quy định về giao thông và đảm bảo ATGT; xây dựng hệ thống thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin tuyên truyền qua các hệ thống thông tin cơ cở; xây dựng hệ thống truyền thông qua các phương thức khác như pa nô, áp phích, tờ rơi…; tổ chức hoạt động tuyên truyền qua việc tổ chức các cuộc thi.

Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ trong Đề án, phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

Uyển Như

Theo HQ Online

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,628

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn