Tiếp tục hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư

05/06/2013 17:49 PM

(TVPL) - Ngày 4/6 vừa qua, Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư.

Việc thực hiện chương trình hỗ trợ di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) theo quyết định số 33/2007/QĐ-TTg (chương trình 33) được kéo dài thời hạn thực hiện đến năm 2015

Cùng theo đó, kế hoạch định canh, định cư cho ĐBDTTS du canh du cư ban hành theo Quyết định 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 cũng được gia hạn thực hiện đến năm 2015.

Chương trình 33 được bắt đầu thực hiện từ năm 2007, với nội dung hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng ĐBDTTS xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, bồi thường đất ở, hỗ trợ cán bổ phát triển cộng đồng...

Ngoài ra theo chương trình này mỗi hộ dân di cư cũng được hỗ trợ trực tiếp 15 triệu đồng (ngoài ra còn được vay vốn từ Ngân hàng chính sách) để làm nhà ở, phát triển sản xuất...

Như vậy với việc được gia hạn thực hiện Quyết định 33, các địa phương có trong Quyết định 1342 sẽ tiếp tục được ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chương trình này.

Quyết định gia hạn sẽ có hiệu lực từ ngày 25/7 tới

Đình Phước

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,899

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn