Chi 8.500 tỷ cho chương trình khuyến công quốc gia

13/05/2013 13:41 PM

(TVPL) - Đó là nội dung tại dự thảo quyết định phê duyệt chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ.

Chương trình khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương đề nghị được chia làm hai giai đoạn (đến năm 2015 và từ 2015 đến 2020) nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong thời gian tới. Chương trình ưu tiên phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn với trọng tâm là ngành tiểu thủ công nghiệp.

Cụ thể, các mục tiêu chính yếu của chương trình là : tăng kim ngạch xuất khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nông - lâm - thủy sản chế biến; đào tạo lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ học viên tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ ứng dụng máy móc và chuyển giao công nghệ, thiết bị; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nước; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải chung…

Chương trình Khuyến công quốc gia là một trong những bước cụ thể hóa Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công của chính phủ. Ngoài thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập; Chương trình Khuyến công hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hạn chế gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Theo dự kiến, chính phủ sẽ chi cho chương trình Khuyến công quốc gia 8.500 tỷ. Trong đó, 5000 tỷ là  kinh phí sự nghiệp kinh tế cho các hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện; 3.500 tỷ là kinh phí đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương dành cho đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho Trung tâm khuyến công quốc gia ở các vùng và chi hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho Trung tâm khuyến công của các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Với các mục tiêu của chương trình, chênh lệch phát triển giữa nông thôn và thành thị sẽ được rút ngắn, đồng thời một lượng lớn lao động sẽ được giải quyết việc làm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hiện tại, Chương trình Khuyến công quốc gia đang chờ quyết định phê duyệt chính thức của thủ tướng chính phủ và triển khai thực hiện.

Linh Nguyên

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn