29/08/2011 08:35 AM

TT - Đây là quy định do Bảo hiểm xã hội VN vừa ban hành. Lý do là thời gian qua, nhiều văn bản do các đơn vị trực thuộc ban hành có sai sót về thể thức, nội dung, chính tả, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và văn phòng phải trả lại.

Để nâng cao trách nhiệm ban hành văn bản, phó tổng giám đốc Nguyễn Minh Thảo yêu cầu văn phòng cơ quan Bảo hiểm xã hội VN tập hợp, thống kê sai sót của từng đơn vị. Trong quý 2-2011, các đơn vị có 10-20% trên tổng số văn bản ban hành có sai sót, bị trả lại, thủ trưởng đơn vị bị hạ một bậc thi đua so với bậc đã được xếp. Trường hợp sai sót trên 20% hạ hai bậc thi đua so với bậc được xếp.

Còn trong quý 3-2011, đơn vị có 5-10% văn bản sai sót thì hạ một bậc thi đua với thủ trưởng đơn vị. Đơn vị có trên 10% văn bản có sai sót sẽ hạ hai bậc thi đua của thủ trưởng đơn vị. Các phó thủ trưởng đơn vị và viên chức, công chức được giao soạn thảo và duyệt văn bản có sai sót cũng bị hạ bậc thi đua như thủ trưởng đơn vị.

L.ANH

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn