Đã có Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất trong nước

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
22/05/2022 12:26 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Đã có Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất trong nước

Đã có Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất trong nước (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị định 32/2022/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8 và tháng 9/2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2022, cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

* Quy định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với một số trường hợp cụ thể:

- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

- Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế TTĐB đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

- Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. 

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Lưu ý: Sau thời gian gia hạn theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP, việc nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Nghị định 32/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.

>>> Xem thêm: Làm sao để đầu tư sản xuất ô tô được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế? Và mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ra sao?

Một số loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế đặc biệt mà các doanh nghiệp và người lao động cần biết theo Thông tư 80/2021/NĐ-CP?

Người điều khiển xe ô tô phải có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy? Chở hàng hóa nguy hiểm, dể cháy nổ có phải xin phép hay không?

Như Mai

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,785

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn