Sửa quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm XK sang EU, Anh

17/01/2022 11:44 AM

Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (EU), Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len, cụ thể như sau:

Sửa quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm XK sang EU, Anh

Sửa quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm XK sang EU, Anh (Ảnh minh họa)

Sửa quy định về danh mục gạo thơm xuất khẩu

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 11/2022/NĐ-CP, gạo thơm là loại gạo thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA. Trong đó:

- Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang  EU được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định EVFTA.

- Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định UKVFTA.

Về trình tự thực hiện chứng nhận chủng loại gạo thơm:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ (trước đây là hồ sơ đầy đủ), Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định và chứng nhận vào mục 10 Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm quy định tại :

- Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU

- Hoặc Phụ lục VIa ban hành kèm theo Nghị định 11/2022/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang Anh; (Nội dung bổ sung)

Trường hợp không chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về trình tự thực hiện chứng nhận lại chủng loại gạo thơm

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ (trước đây là hồ sơ đầy đủ), Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định và chứng nhận vào mục 10 Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm quy định tại:

- Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU

- Phụ lục VIIa ban hành kèm theo Nghị định 11/2022/NĐ-CP (Nội dung bổ sung)

Trường hợp không chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về công bố thông tin chủng loại gạo thơm xuất khẩu

Cục Trồng trọt có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Danh sách tổ chức khảo nghiệm, tên tổ chức, cá nhân được chứng nhận chủng loại gạo thơm, Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm đã cấp hoặc hủy bỏ;

- Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang Anh được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp định UKVFTA.

Nghị định 11/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2022.

 Nhật Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,012

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn