Sửa Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế GTGT, thuế TNCN với hộ, cá nhân kinh doanh

03/12/2021 13:47 PM

Ngày 15/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế GTGT, thuế TNCN với hộ, cá nhân kinh doanh

Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế GTGT, thuế TNCN với hộ, cá nhân kinh doanh

Theo đó, sửa đổi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC như sau:

Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự

Hiện nay, tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định:

Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật như: họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hóa, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan

Như vậy, sàn thương mại điện tử sẽ không phải kê khai, nộp thuế thay nếu người bán không ủy quyền.

Đồng thời bỏ cụm từ "tổ chức" tại điểm e khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC để phù hợp với nội dung sửa đổi nêu trên:

"Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.”

Thông tư 100/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn