Sửa quy định về lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 10/01/2022

02/12/2021 15:07 PM

Đây là nội dung tại Thông tư 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sửa quy định về lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 10/01/2022

Sửa quy định về lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 10/01/2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người được cơ quan đăng ký cư trú giải quyết việc đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật.

Lệ phí đăng ký cư trú đối với việc đăng ký và quản lý cư trú gồm: 

- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người, gia hạn tạm trú;

- Tách hộ;

- Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Xác nhận thông tin về cư trú;

- Việc đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách thì lệ phí đăng ký được tính với từng cá nhân như đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho một người.

(So với Thông tư 85/2019/TT-BTC thì Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định để phù hợp với Luật Cư trú 2020. 

Trong đó, có bổ sung quy định lệ phí trong trường hợp điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin cư trú).

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp, đảm bảo nguyên tắc sau: 

Mức thu lệ phí đối với việc đăng ký cư trú tại cơ quan đăng ký cư trú thuộc thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn mức thu đối với các khu vực khác.

Xem thêm tại Thông tư 106/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2022.

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn