02 Luật, 12 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

29/11/2021 14:00 PM

Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã thông qua 02 Luật và 12 Nghị quyết, cụ thể như sau:

02 Luật, 12 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

02 Luật, 12 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Luật/Nghị quyết

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

12/11/2021

01/01/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

12/11/2021

01/12/2021

Nghị quyết 31/2021/QH15 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

12/11/2021

27/12/2021

Nghị quyết 32/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

12/11/2021

27/12/2021

Nghị quyết 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến

12/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 34/2021/QH15 năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

13/11/2021

28/12/2021

Nghị quyết 35/2021/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 36/2021/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 37/2021/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 38/2021/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

13/11/2021

01/01/2022

Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025

13/11/2021

28/12/2021

Nghị quyết 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

13/11/2021

28/12/2021

Nghị quyết 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

13/11/2021

28/12/2021

Nghị quyết 42/2021/QH15 về kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

13/11/2021

28/12/2021

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn