Phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA)

19/10/2021 09:44 AM

Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN.

Phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA)

Phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA)

Theo đó, Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) và giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định ATISA sau khi có hiệu lực.

Đồng thời, các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ KH&ĐT:

- Xây dựng Danh mục các biện pháp không tương thích (NCM) trên cơ sở Gói cam kết dịch vụ thứ 10 (Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ) đảm bảo quyền và lợi ích của Việt Nam và các cam kết của Việt Nam với ASEAN.

- Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định ATISA.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Nghị quyết 131/NQ-CP ban hành ngày 18/10/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn