Trẻ em là con của sản phụ nhiễm COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng

09/09/2021 20:14 PM

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ký ban hành Quyết định 1013/QĐ-BLĐTBXH về việc Hỗ trợ cho trẻ em là con sản phụ bị nhiễm COVID-19. Theo đó, mỗi trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Theo đó, hỗ trợ là những trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 - 31/12/2021.

- Danh sách trẻ em được hỗ trợ do Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp.

- Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em.

- Kinh phí lấy từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Quyết định 1013/QĐ-BLĐTBXH được ban hành ngày 08/9/2021.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn